Document 1104/99, invalid, current version — Loss of force on July 10, 2015, on the basis - 398/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015 }
Про внесення змін та доповнення до Указу
Президента України від 24 лютого 1998 року N 148

Внести до частини п'ятої статті 4 Указу Президента України
від 24 лютого 1998 року N 148 ( 148/98 ) "Про забезпечення
виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і
вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)" такі зміни та доповнення:
слова "Міністр України у справах науки і технологій", "Голова
Державного агентства України з авторських і суміжних прав",
"Голова Державного патентного відомства України" виключити;
слова "Голова Державного комітету зв'язку України" замінити
словами "Голова Державного комітету зв'язку та інформатизації
України";
слова "Голова Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації" замінити словами "Голова Комітету
України з питань стандартизації, метрології та сертифікації";
доповнити частину після слів "Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України" словами "Голова Державного
комітету України з питань науки та інтелектуальної власності".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 вересня 1999 року
N 1104/99on top