Документ 1103-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.10.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 жовтня 2009 р. N 1103
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976 ( 976-2008-п ) "Про затвердження
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 86, ст. 2889) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1103
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976
( 976-2008-п )

1. Пункт 2 постанови ( 976-2008-п ) виключити.
2. У пункті 7 Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади ( 976-2008-п ),
затвердженого зазначеною постановою:
доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;";
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) подає у десятиденний строк інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь
про результати розгляду експертних пропозицій та заходи,
спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної
інформації у засобах масової інформації та/або на власному
веб-сайті;";
доповнити підпунктом 4 такого змісту:
"4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату
Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада":
інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки
її проведення;
експертні пропозиції, подані інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;
затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації
експертних пропозицій;
відповідь органу виконавчої влади інституту громадянського
суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та
заходи для їх реалізації.".вгору