Document 1103-2008-п, valid, current version — Revision on November 7, 2015, on the basis - 888-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1103
Київ
Про затвердження Порядку направлення водіїв
транспортних засобів для проведення огляду
з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції,
і проведення такого огляду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 476 ( 476-2015-п ) від 08.07.2015
N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }

Відповідно до статті 266 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок направлення водіїв транспортних засобів
для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і
проведення такого огляду (додається).
2. Міністерству охорони здоров'я вжити заходів для розширення
мережі закладів охорони здоров'я, яким надається право на
проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення
стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції.
3. Міністерству внутрішніх справ забезпечити у тримісячний
строк підрозділи Державної автомобільної інспекції необхідною
кількістю спеціальних технічних засобів для проведення огляду
водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
4. Міністерству внутрішніх справ і Міністерству охорони
здоров'я привести у тримісячний строк власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1103
ПОРЯДОК
направлення водіїв транспортних засобів
для проведення огляду з метою виявлення стану
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції,
і проведення такого огляду
{ У тексті Порядку слово "Державтоінспекції" замінено словами
"територіального, у тому числі міжрегіонального органу
патрульної служби" згідно з Постановою КМ N 476 ( 476-2015-п )
від 08.07.2015 }
{ У тексті Порядку слова "уповноважена особа територіального, у
тому числі міжрегіонального органу патрульної служби" в усіх
відмінках замінено словом "поліцейський" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 888 ( 888-2015-п ) від
28.10.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру направлення водіїв
транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції (далі - огляд), і проведення такого огляду.
2. Огляду підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у
поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
(далі - стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану,
установленими МОЗ і МВС.
3. Огляд проводиться:
поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з
використанням спеціальних технічних засобів, дозволених до
застосування МОЗ і Держспоживстандартом;
лікарем закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за
відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту,
який пройшов спеціальну підготовку).
4. Огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться у
присутності двох свідків.
Не можуть бути залучені як свідки працівники Національної
поліції або особи, щодо неупередженості яких є сумніви. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
5. Результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються
в акті огляду, форма якого затверджується МОЗ за погодженням з
МВС. У разі встановлення стану сп’яніння результати огляду,
проведеного поліцейським, зазначаються в протоколі про
адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду.
Акт огляду на стан сп’яніння за результатами такого огляду,
проведеного поліцейським, складається у двох примірниках, один з
яких вручається водію, а другий залишається в поліцейського та/або
долучається до протоколу про адміністративне правопорушення в разі
встановлення стану сп’яніння. { Абзац перший пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 888 ( 888-2015-п ) від 28.10.2015 }
Підтвердження стану сп'яніння в результаті огляду та згода
водія транспортного засобу з результатами такого огляду є
підставою для його притягнення згідно із законом до
відповідальності.
6. Водій транспортного засобу, що відмовився від проведення
огляду на місці зупинки транспортного засобу або висловив незгоду
з його результатами, направляється поліцейським для проведення
огляду до відповідного закладу охорони здоров'я.
Огляд може також проводитися в спеціально обладнаних
пересувних пунктах (автомобілях), що належать закладам охорони
здоров'я і відповідають установленим МОЗ вимогам.
7. Поліцейський забезпечує проведення огляду водія
транспортного засобу в закладі охорони здоров'я не пізніше ніж
протягом двох годин з моменту виявлення відповідних підстав.
8. У разі відмови водія транспортного засобу від проведення
огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох
свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у
якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від
огляду.
9. Проведення огляду водіїв транспортних засобів - учасників
дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої є постраждалі, -
обов'язкове.
10. Огляд водія транспортного засобу в закладі охорони
здоров'я проводиться в будь-який час доби за методикою та із
застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ.
11. Лікар, що проводить огляд, повинен ознайомитися з
документами, які посвідчують особу водія (паспорт, посвідчення
водія та інші документи).
Відсутність документів не може бути причиною для відмови в
проведенні огляду.
12. У разі коли в результаті дорожньо-транспортної пригоди
водія доставлено у лікувальний заклад, в обов'язковому порядку
проводиться дослідження з метою виявлення в його організмі
алкоголю, наркотичних чи інших речовин, що знижують увагу та
швидкість реакції.
13. Лікар, що проводив у закладі охорони здоров'я огляд водія
транспортного засобу, складає за його результатами висновок за
формою, яка затверджується МОЗ.
Висновок складається в трьох примірниках: по одному - для
поліцейського та водія транспортного засобу, а третій залишається
в закладі охорони здоров'я.
14. Висновок може бути оскаржений водієм транспортного засобу
у встановленому законодавством порядку.on top