Документ 1102-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. № 1102
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1102

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Функціонування Фонду енергоефективності” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на формування статутного капіталу державної установи “Фонд енергоефективності” (далі - Фонд).

4. Бюджетні кошти, отримані Фондом відповідно до пункту 3 цього Порядку, використовуються виключно для забезпечення його статутної діяльності, а саме для:

1) підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності щодо:

здійснення термомодернізації;

впровадження ефективних систем моніторингу та управління;

встановлення високоефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміни наявних систем та обладнання на більш ефективні;

здійснення інших заходів з метою забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів за умови незмінності або поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг у рентабельний спосіб, включаючи заходи щодо збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

2) забезпечення функціонування Фонду, зокрема для оплати праці, відряджень та здійснення нарахувань на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів і послуг, утримання приміщень, сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами на відповідний бюджетний період здійснюється за погодженням з Мінрегіоном відповідно до поданих Фондом обґрунтувань щодо потреби в коштах, детальних розрахунків витрат та  затвердженого Наглядовою радою Фонду річного плану діяльності та кошторису витрат на утримання.

6. Статутний капітал Фонду формується частинами в межах обсягу відкритих асигнувань шляхом перерахування бюджетних коштів з реєстраційного рахунка Мінрегіону, відкритого у Казначействі, за платіжним дорученням на балансовий рахунок 3712 “Рахунки інших клієнтів Державної казначейської служби України”, відкритий на ім’я Фонду за його місцезнаходженням в органах Казначейства. 

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Фонд подає щомісяця до 20 числа Мінрегіону звіт про використання спрямованих на формування статутного капіталу бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників здійснення заходів.вгору