Документ 110-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.03.2015. Подивитися в історії? )

__________
* Застосовується одне значення коефіцієнта за результатом останньої процесуальної дії.”;

пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Значення коефіцієнта припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги (Кприп) становить 0,5 у разі, коли адвокат припинив надання правової допомоги з будь-яких підстав, визначених законом (при цьому коефіцієнт Квідм застосовується із значенням 1), в інших випадках - 1.”;

доповнити Методику пунктом 14-1 такого змісту:

“14-1. Коефіцієнт вчасності звітування (Кзвіт) застосовується згідно з умовами контракту (договору) з адвокатом, який надає правову допомогу. Значення коефіцієнта залежно від строку подання акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками наведено в таблиці 6-1.

Таблиця 6-1

Значення коефіцієнта вчасності звітування (Кзвіт)

Строк подання акта
з відповідними додатками

Значення коефіцієнта

до 45 днів

1

від 46 до 60 днів

0,75

від 61 до 90 днів

0,5

від 91 до 120 днів

0,25

понад 120 днів

0”;

у пункті 15:

абзац перший викласти у такій редакції:

“15. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії кримінального провадження (Рк) обчислюється за такою формулою:

Рк = 20 х Огод х Ксп х Кскл х Кос х Крез х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт - коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 14-1 цієї Методики.”;

у пункті 18:

абзац третій викласти у такій редакції:

“Кос. пров - коефіцієнт особливого виду кримінального провадження, який застосовується з наведеними у таблиці 7 значеннями у разі судового розгляду лише частини доказів у кримінальному провадженні, в інших випадках становить 1.”;

абзаци четвертий - сьомий виключити;

пункт 26 викласти у такій редакції:

“26. Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадження (Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом у судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та/або підготовки та подання адвокатом заяви про вчинений щодо особи злочин і розраховується за такою формулою:

Кос = (1 + 0,1 х n),

де n - кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних дій адвоката.”;

у таблиці 12 пункту 27:

у пункті 2 у графі “Примітка” слова “досягнутий внаслідок розгляду апеляційної скарги, поданої адвокатом” замінити словами “досягнутий внаслідок розгляду клопотання, поданого адвокатом”;

пункти 3, 4, 7-9 викласти у такій редакції:

“3.

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанції щодо:


застосовується у разі виправдання особи за всіма епізодами обвинувачення; у разі, коли особа виправдана у вчиненні кількох злочинів різного ступеня тяжкості, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину


злочину з посягання на життя*

2,5


особливо тяжкого злочину

1,5


тяжкого злочину

1


злочину середньої тяжкості

0,75


злочину невеликої тяжкості

0,5


4.

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:


у разі, коли провадження закрито щодо кількох злочинів, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину не застосовується одночасно з коефіцієнтом, зазначеним у пункті 3 цієї таблиці


злочину з посягання на життя*

1,5


особливо тяжкого злочину

1


тяжкого злочину

0,75


злочину середньої тяжкості

0,5злочину невеликої тяжкості

0,25


__________
* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 348, 379, 400 і 443 Кримінального кодексу України.”;

“7.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 Кримінального кодексу України) за умови:


за наявності більше однієї з наведених умов застосовується коефіцієнт з найбільшим значенням, за наявності судимості відповідний коефіцієнт застосовується разом з іншим коефіцієнтом, який має найбільше значення, шляхом додавання значень обох коефіцієнтів


наявності неповнолітнього обвинуваченого

0,1


відсутності судимості

0,2


наявності кількох епізодів злочинної діяльності

0,3


наявності судимості

0,3

8.

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею особливої частини Кримінального кодексу України альтернативних покарань або більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 зазначеного Кодексу)

0,2

застосовується у разі призначення такого покарання за всіма епізодами найвищого ступеня тяжкості злочину

9.

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:


за наявності більше однієї з наведених умов застосовується коефіцієнт з найбільшим значенням, за наявності судимості відповідний коефіцієнт застосовується разом з іншим коефіцієнтом, який має найбільше значення, шляхом додавання значень обох коефіцієнтів не застосовується одночасно з коефіцієнтом, зазначеним у пункті 8 цієї таблиці”;


неповнолітньому обвинуваченому

0,1


за відсутності судимості

0,2


за наявності кількох епізодів

0,3


за наявності судимості

0,3

у пункті 28:

абзац перший викласти у такій редакції:

“28. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (Рмед) на кожній стадії провадження обчислюється за такою формулою:

Рмед = (2 х Кзас + 4 х Кмед х Крез х Кос. кат) х Огод х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт - коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 14-1 цієї Методики.”;

у пункті 29:

абзац перший викласти у такій редакції:

“29. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) (Рекст), обчислюється за такою формулою:

Рекст = (2 х Кзас + 4 х Кекст х Кос. кат) х Огод х Кзвіт,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кзвіт - коефіцієнт вчасності звітування, значення якого наведені у пункті 14-1 цієї Методики.”.вгору