Документ 11/98-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2002, підстава - 93-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 93-IV ( 93-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 40, ст.290 )
Про внесення зміни до Закону України "Про статус
депутатів місцевих Рад народних депутатів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 20, ст.102 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 29 Закону України "Про статус депутатів місцевих
Рад народних депутатів" (3949-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 24, ст.180) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон
України "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на
притягнення депутата до відповідальності" ( 3120-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 21, ст.220).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 січня 1998 року
N 11/98-ВРвгору