Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 15, 199211-92
Document 11-92, invalid, current version — Loss of force on October 4, 2006, on the basis - 139-V

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про зміну порядку оплати за
користування жилим приміщенням
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 7, ст.55 )

З метою вдосконалення системи оплати за користування жилим
приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що оплата за користування жилим приміщенням у
будинках державного і громадського житлового фонду обчислюється
виходячи із загальної площі квартири, одноквартирного будинку.
2. Зупинити дію статті 66 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ).
3. Цей Декрет набуває чинності з 1 січня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 11-92
Опубліковано, "Голос України", 26.12.92on top