Документ 11-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 січня 2019 р. № 11
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 76, ст. 3084);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 і 911, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 519 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 82, ст. 2331);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2019 р. № 11

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, належать:

строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти;

кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері дошкільної освіти

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок відсутності організаційно-правових засад для діяльності закладу освіти

строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

незабезпечення права на здобуття дошкільної освіти

моральна шкода, заподіяна особі внаслідок порушення права на отримання дошкільної освіти


незабезпечення закладом дошкільної освіти належної організації освітньої діяльності

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освітиненалежне забезпечення закладу дошкільної освіти педагогічними працівниками

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю у закладі дошкільної освіти належного забезпечення педагогічними працівникамивідсутність у закладі дошкільної освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної базиненалежне управління закладом дошкільної освіти

моральна шкода, заподіяна здобувачу дошкільної освіти внаслідок неналежного управління закладом дошкільної освіти


2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

відсутність організаційно-правових засад діяльності у сфері дошкільної освіти

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неналежної організації освітньої діяльності закладу дошкільної освіти

строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти
кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду


незабезпечення права на здобуття дошкільної освіти

збитки, завдані особі внаслідок порушення права на отримання дошкільної освіти


незабезпечення закладом дошкільної освіти належної організації освітньої діяльності

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти, які пов’язані з отриманням додаткових платних освітніх послуг у зв’язку з неотриманням освітніх послуг відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти


неналежне забезпечення закладу дошкільної освіти педагогічними працівниками

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю у закладі дошкільної освіти належного забезпечення педагогічними працівникамивідсутність у закладі дошкільної освіти належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неотримання якісних освітніх послуг у зв’язку з відсутністю належної матеріально-технічної та навчально-методичної базиненалежне управління закладом дошкільної освіти

збитки, завдані здобувачу дошкільної освіти внаслідок неналежного управління закладом дошкільної освіти
Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

до 5 років включно

40

від 5 до 10 років включно

25

більше 10 років

0

2. Кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

відсутні

0

1-3 включно

25

більше 3

40
вгору