Документ 11-2012-п, перша редакція — Прийняття від 11.01.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2012 р. N 11
Київ
Про внесення змін у додатки
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2008 р., N 35, ст. 1172, N 56, ст. 1867, N 75, ст. 2519;
2009 р., N 50, ст. 1696, N 78, ст. 2646; 2010 р., N 43, ст. 1415,
N 86, ст. 3031; 2011 р., N 4, ст. 204, N 28, ст. 1179, N 35, ст.
1455, N 37, ст. 1523, N 45, ст. 1830, N 77, ст. 2856, N 83, ст.
3029, N 85, ст. 3105) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 11
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. У додатку 14:
слова "ГоловКРУ, які проводять ревізії діяльності
підприємств, установ та організацій" замінити словами
"Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль";
у графі "Найменування посади" слово "контролер-ревізор"
замінити словами "державний фінансовий інспектор".
2. У додатку 25:
у назві додатка слова "які проводять державний фінансовий
аудит та інспектування діяльності підприємств, установ та
організацій контрольно-ревізійних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" замінити
словами "державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які здійснюють державний
фінансовий контроль";
у графі "Найменування посади":
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач сектору | 1004-1039 | 957-992 | 934-969" | ------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач |1004-1039 |957-992 |934-969"; | |самостійного сектору| | | | ------------------------------------------------------------------
доповнити додаток після зазначеної позиції такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Завідувач сектору |974-1008 |929-962 |906-940"; | |у складі | | | | |управління, відділу | | | | ------------------------------------------------------------------
слова "контрольно-ревізійного управління" замінити словами
"державної фінансової інспекції", а слово "контролер-ревізор" -
словами "державний фінансовий інспектор".
3. У додатку 29:
у назві додатка слова "контрольно-ревізійних відділів"
замінити словами "державних фінансових інспекцій", а слова
"об'єднаних контрольно-ревізійних відділів" - словами "об'єднаних
у районах та містах державних фінансових інспекцій";
у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" позицію "I,
об'єднана державна податкова інспекція і контрольно-ревізійний
відділ" викласти у такій редакції:
"I, об'єднана державна податкова інспекція, об'єднана у
районі та місті державна фінансова інспекція".
4. У додатку 30:
у назві додатка слова "які проводять державний фінансовий
аудит та інспектування діяльності підприємств, установ,
організацій, контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм.
Києва та Севастополя)" замінити словами "державних фінансових
інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють
державний фінансовий контроль, головних державних фінансових
інспекторів у містах", а слова "об'єднаних контрольно-ревізійних
відділів" - словами "об'єднаних у районах та містах державних
фінансових інспекцій";
у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" позицію "I,
об'єднана державна податкова інспекція" доповнити словами ",
об'єднана у районі та місті державна фінансова інспекція";
у графі "Найменування посади":
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Начальник |1241 |1156 |1145 |1070 |1011" | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції, | | | | | | |контрольно- | | | | | | |ревізійного | | | | | | |відділу | | | | | | ------------------------------------------------------------------
викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник |1241 |1156 |1145 |1070 |1011"; | |державної | | | | | | |податкової | | | | | | |інспекції, | | | | | | |державної | | | | | | |фінансової | | | | | | |інспекції, | | | | | | |головний | | | | | | |державний | | | | | | |фінансовий | | | | | | |інспектор | | | | | | |у місті | | | | | | ------------------------------------------------------------------
слова "контрольно-ревізійного відділу" замінити словами
"державної фінансової інспекції", а слово "контролер-ревізор" -
словами "державний фінансовий інспектор".
5. У назві додатка 34 слова "районних, міжрайонних
(об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів" замінити словами
"районних, міжрайонних державних фінансових інспекцій".
6. У додатку 35:
у назві додатка слова "які проводять державний фінансовий
аудит та інспектування діяльності підприємств, установ,
організацій, контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у
мм. Києві та Севастополі" замінити словами "державних фінансових
інспекцій у районах, які здійснюють державний фінансовий контроль,
головних державних фінансових інспекторів у районах", а слова
"міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів" -
словами "міжрайонних державних фінансових інспекцій";
у графі "Найменування посади":
позицію
------------------------------------------------------------------ |"Начальник державної | 1166 | 1124" | |податкової інспекції, | | | |контрольно-ревізійного | | | |відділу | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник державної | 1166 | 1124"; | |податкової інспекції, | | | |державної фінансової | | | |інспекції, головний | | | |державний фінансовий | | | |інспектор у районі | | | ------------------------------------------------------------------
слова "контрольно-ревізійного відділу" замінити словами
"державної фінансової інспекції", а слово "контролер-ревізор" -
словами "державний фінансовий інспектор".вгору