Про створення національного природного парку "Меотида"
Указ Президента України; Перелік від 25.12.20091099/2009
Документ 1099/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного
природного парку "Меотида"

З метою збереження, відтворення і раціонального використання
типових та унікальних природних комплексів узбережжя Азовського
моря, а також територій Кривої коси та Білосарайської коси, що
мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та
оздоровче значення, відповідно до статті 53 Закону України
"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Володарського, Новоазовського та
Першотравневого районів Донецької області національний природний
парк "Меотида".
До території національного природного парку "Меотида"
погоджено в установленому порядку включення 20720,9531 гектара
земель державної власності, а саме: 3580,9467 гектара земель, що
надаються (у тому числі із вилученням у землекористувачів)
національному природному парку в постійне користування згідно з
додатком N 1, 2762,7298 гектара земель, що включаються до складу
парку без вилучення згідно з додатком N 2, а також
14377,2766 гектара прилеглих ділянок акваторії Азовського моря:
від точки урізу води з координатами 46град.54'41" північної
широти та 37град.09'04" східної довготи, далі до точки з
координатами 46град.52'21" північної широти та 37град.17'02"
східної довготи, до точки з координатами 46град.52'13" північної
широти та 37град.19'09" східної довготи і до точки урізу води з
координатами 46град.52'27" північної широти та 37град.18'54"
східної довготи площею 6618,3561 гектара;
від точки урізу води з координатами 47град.05'33" північної
широти та 37град.56'59" східної довготи до точки з координатами
47град.00'02" північної широти та 38град.04'28" східної довготи,
далі до точки з координатами 47град.04'49" північної широти та
38град.12'12" східної довготи і до точки урізу води з координатами
47град.05'29" північної широти та 38град.11'22" східної довготи
площею 7746,4205 гектара;
острів Ляпина та прилегла до нього акваторія, що обмежена
координатами від точки з координатами 47град.04'51" північної
широти та 37град.40'03" східної довготи до точки з координатами
47град.04'39" північної широти та 37град.39'57" східної довготи,
далі до точки з координатами 47град.04'13" північної широти та
37град.41'16" східної довготи, до точки з координатами
47град.04'36" північної широти та 37град.41'17" східної довготи і
до точки з координатами 47град.04'51" північної широти та
37град.40'03" східної довготи площею 12,5 гектара.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
вирішення питання щодо утворення адміністрації національного
природного парку "Меотида" та забезпечення її функціонування;
затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку
Положення про національний природний парк "Меотида";
підготовку протягом 2010 року матеріалів та вирішення
відповідно до законодавства питань щодо вилучення та надання у
постійне користування національному природному парку "Меотида"
3580,9467 гектара земель;
розроблення протягом 2010-2011 років та затвердження в
установленому порядку Проекту організації території національного
природного парку "Меотида", охорони, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів і об'єктів;
розроблення протягом 2010-2011 років проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та проекту землеустрою з організації
та встановлення меж території національного природного парку,
отримання державних актів на право постійного користування
земельними ділянками;
2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" та підготовки проектів
законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти,
необхідні для функціонування національного природного парку
"Меотида".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2009 року
N 1099/2009
ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 25 грудня 2009 року N 1099/2009
ПЕРЕЛІК
земель, надання яких (у тому числі з вилученням
у землекористувачів) у постійне користування
національному природному парку "Меотида"
погоджено

------------------------------------------------------------------ | Уповноважений орган, користувач |Площа, гектарів| |----------------------------------------------------------------| | Новоазовський район | |----------------------------------------------------------------| |Державне підприємство "Тельманівський лісгосп" | 420,6923 | |------------------------------------------------+---------------| |Новоазовська районна державна адміністрація | 1522,0680 | |(землі запасу) | | |----------------------------------------------------------------| | Першотравневий район | |----------------------------------------------------------------| |Державне підприємство "Приазовський лісгосп" | 301,2000 | |------------------------------------------------+---------------| |Першотравнева районна державна адміністрація | 1336,9864 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Всього: | 3580,9467 | ------------------------------------------------------------------

Глава Секретаріату
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 25 грудня 2009 року N 1099/2009
ПЕРЕЛІК
земель, включення яких до складу національного
природного парку "Меотида"
без вилучення погоджено

------------------------------------------------------------------ | Уповноважений орган, користувач |Площа, гектарів| |----------------------------------------------------------------| | Володарський район | |----------------------------------------------------------------| |Державне підприємство "Приазовський лісгосп" | 78,1534 | |------------------------------------------------+---------------| |Володарська районна державна адміністрація | 1352,2608 | |(землі запасу) | | |----------------------------------------------------------------| | Новоазовський район | |----------------------------------------------------------------| |Риболовецьке колективне господарство "Прибой" | 29,7872 | |------------------------------------------------+---------------| |Новоазовська районна державна адміністрація | 144,6096 | |(землі запасу) | | |----------------------------------------------------------------| | Першотравневий район | |----------------------------------------------------------------| |Державне підприємство "Приазовський лісгосп" | 410,2434 | |------------------------------------------------+---------------| |Першотравнева районна державна адміністрація | 747,6754 | |(землі запасу) | | |------------------------------------------------+---------------| |Всього: | 2762,7298 | ------------------------------------------------------------------

Глава Секретаріату
Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКОвгору