Документ 1099-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.07.2018, підстава - 552-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 вересня 1996 р. № 1099
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 552 від 11.07.2018}

Про затвердження Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 03.02.2010; в редакції Постанови КМ № 586 від 27.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 377 від 22.04.97
№ 865 від 08.08.97
№ 298 від 01.03.99
№ 123 від 03.02.2010
№ 256 від 28.03.2012
№ 586 від 27.06.2012}

З метою впорядкування створення акціонерних товариств у процесі приватизації Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 03.02.2010; в редакції Постанови КМ № 586 від 27.06.2012}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 р. № 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" (ЗП України, 1992 р., № 12, ст. 297).

Прем'єр-міністр України

П.ЛАЗАРЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. № 1099
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. № 123)

ПОРЯДОК
утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 586 від 27.06.2012}

1. Цей Порядок визначає процедуру перетворення у процесі приватизації державних підприємств, підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в акціонерні товариства.

До акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації, не застосовуються обмеження, встановлені абзацом другим частини першої та частиною другою статті 5, положення статті 9, вимоги частини першої статті 24, положення частини третьої статті 53 та абзацу третього частини першої статті 73 (у частині кумулятивного голосування) Закону України “Про акціонерні товариства” щодо створення акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій).

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 586 від 27.06.2012}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 586 від 27.06.2012}

2. З боку держави засновниками акціонерних товариств, утворених на базі майна підприємств, зазначених у пункті 1 цього Порядку, є Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва в районах і містах, органи приватизації Автономної Республіки Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації України (далі - державні органи приватизації), а з боку орендаря - господарське товариство, утворене орендарями.

3. Рішення про перетворення підприємств, зазначених у пункті 1 цього Порядку, в акціонерні товариства та затвердження їх статутів приймається на підставі планів приватизації підприємств у десятиденний строк з дня їх затвердження:

державними органами приватизації - щодо державних підприємств (шляхом видання наказу державного органу приватизації);

державними органами приватизації разом з іншими засновниками - щодо підприємств, утворених на базі орендованого майна, та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності (шляхом видання протоколу установчих зборів засновників).

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 586 від 27.06.2012}

4. Керівник підприємства у тижневий строк з дня затвердження статуту акціонерного товариства подає державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи документи відповідно до законодавства.

5. Акціонерне товариство з моменту державної реєстрації стає правонаступником прав і обов'язків підприємства, що приватизується, відповідно до передавального акта.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 586 від 27.06.2012}

6. До скликання загальних зборів акціонерів виконання обов'язків голови та членів виконавчого органу товариства (правління) покладається на:

керівника державного підприємства, що перетворюється в акціонерне товариство згідно з цим Порядком, та посадових осіб, визначених державним органом приватизації за поданням відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

керівника підприємства, утвореного на базі орендованого майна, та підприємства, заснованого на базі об’єднання майна різних форм власності, та посадових осіб, визначених державним органом приватизації разом з іншими засновниками відповідно до протоколу установчих зборів засновників.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 586 від 27.06.2012}

Перші загальні збори акціонерів скликаються протягом одного року з дня державної реєстрації акціонерного товариства, утвореного згідно з цим Порядком.

7. Особа, що виконує обов'язки голови та членів виконавчого органу товариства (правління), у тижневий строк з дня державної реєстрації цього товариства подає в установленому порядку до НКЦПФР або її територіального органу заяву про реєстрацію випуску акцій та документи, необхідні для такої реєстрації.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 256 від 28.03.2012}

8. Реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, утвореного згідно з цим Порядком, здійснює НКЦПФР або її територіальні органи в місячний строк з дня надходження відповідних документів.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 256 від 28.03.2012}

9. Продаж акцій утвореного згідно з цим Порядком акціонерного товариства, що належать державі, здійснюється відповідним державним органом приватизації згідно з планом приватизації (планом розміщення акцій).

{Порядок в редакції Постанови КМ № 123 від 03.02.2010}вгору