Документ 1099-2007-п, перша редакція — Прийняття від 05.09.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2007 р. N 1099
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2005 р. N 519 і від
9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 519 ( 519-2005-п ) "Про оплату праці Голови, заступників
Голови та членів Рахункової палати" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 27, ст. 1554) і від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. N 1099
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 519 ( 519-2005-п ) і
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 519 ( 519-2005-п ):
1) у назві постанови слова ", заступників Голови" виключити;
2) у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"посадовий оклад Голови Рахункової палати становить
18,8 розміра мінімальної заробітної плати, першого заступника
Голови - 18, заступника Голови - 17, інших членів Рахункової
палати - 16 розмірів мінімальної заробітної плати;";
в абзаці четвертому слова "а членів Рахункової палати"
замінити словами "а інших членів Рахункової палати";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Заробітна плата Голови Рахункової палати не може
перевищувати розмір заробітної плати Прем'єр-міністра України".
2. У додатку 10 до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
1) у позиції "Завідувач сектору" цифри "1878-1947" замінити
цифрами "2054";
2) у позиції "Помічник першого заступника, заступника Голови,
помічник секретаря Рахункової палати" цифри "1739-1808" замінити
цифрами "2033";
3) доповнити додаток такими позиціями: ------------------------------------------------------------------ |"Спеціалісти Рахункової палати, | | |що виконують контрольні функції | | |та проводять перевірки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |головний спеціаліст | 2033 | |--------------------------------+-------------------------------| |провідний спеціаліст | 1311". | ------------------------------------------------------------------вгору