Документ 1097-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.02.2018, підстава - 1103-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1097
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }
Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері фізичної культури
і спорту та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури
і спорту та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), згідно з додатком.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту привести у
тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність
із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1097
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері
фізичної культури і спорту та визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику
для безпеки життя і здоров'я населення від провадження
господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту (далі
- господарська діяльність) суб'єктами господарювання та визначення
періодичності проведення планових заходів державного нагляду
(контролю).
2. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської
діяльності здійснюється за такими критеріями:
безпека життя і здоров'я населення під час проведення занять
фізичною культурою і спортом;
імовірність використання стимуляторів, допінгових речовин та
інших заборонених засобів;
можливість пропаганди культу жорстокості та насильства;
рівень травмонебезпечності;
строк провадження господарської діяльності.
3. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від
провадження господарської діяльності суб'єкти господарювання
відносяться до одного з двох ступенів ризику: високого та
середнього.
4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від
провадження господарської діяльності належать суб'єкти, що
здійснюють підготовку спортсменів до змагань з видів спорту,
визнаних в Україні.
5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
від провадження господарської діяльності належать суб'єкти, що
здійснюють організацію та проведення занять фізичною культурою і
масовим спортом.
6. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем)
за господарською діяльністю суб'єктів господарювання, здійснюються
в установленому законом порядку з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки.вгору