Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257
Постановление Кабинета Министров Украины от 16.11.20051097
Документ 1097-2005-п, действует, текущая редакция — Принятие от 16.11.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2006. Посмотреть в истории? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2005 р. N 1097
Київ
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 257

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п ) "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 590, N 30, ст. 2014) зміни, що додаються.
 
     2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2005 р. N 1097
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п )

 
     1. Пункт 2 після слів і цифр "по 1 січня 2004 р." доповнити словами і цифрами "на посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 р.".
 
     2. Доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
 
     "2-1. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників, які працювали на державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік СРСР, а також СРСР".
 
     3. У графі "Найменування посад" переліку, затвердженого зазначеною постановою, доповнити:
 
     абзац перший пункту 1 словами "радник президії академії наук";
 
     абзац третій пункту 2 словами "учений секретар";
 
     абзац перший пункту 3 після слів "заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника)" словами "радник при дирекції наукової установи, організації (їх філіалів)".вверх