Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.20171096
Документ 1096-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.01.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1096
Київ

Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій громадян

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742; 2012 р., № 91, ст. 3686; 2014 р., № 34, ст. 911; 2015 р., № 94, ст. 3215) зміни, що додаються.

2. Установити, що з 1 жовтня 2017 р. щомісячна державна адресна допомога особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р.,  № 25, ст. 785), перераховується та після цієї дати до встановлення розміру прожиткового мінімуму, який буде більшим за його розмір, установлений на 1 грудня 2017 р. та збільшений на 79 гривень, призначається з використанням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 р. Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшеного на 79 гривень.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 жовтня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1096

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови кабінету міністрів україни від 26 березня 2008 р. № 265

1. Вступну частину викласти в такій редакції:

“Відповідно до частини третьої статті 46 Конституції України, пункту 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” Кабінет Міністрів України постановляє:”.

2. У пункті 1:

1) в абзаці першому:

після слів “пенсійних виплат” доповнити словами “особам з інвалідністю”;

слова “дітям-інвалідам” замінити словами “дітям з інвалідністю”;

слова “дітей-інвалідів” замінити словами “дітей з інвалідністю”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю одночасно отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і пенсію у зв’язку з втратою годувальника, надається щомісячна державна адресна допомога до державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і до пенсії у зв’язку з втратою годувальника.”.

3. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова і цифру “зазначених у пункті 1” замінити словами і цифрами “зазначених у пунктах 1 і 2-1”, а цифри і слово “949 гривень” замінити словами “прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність”;

2) абзац другий виключити.

4. Доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Особам, зазначеним у пункті 2 цієї постанови, яким пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, призначено після 1 січня 2018 р. (крім одержувачів пенсій, які досягли віку 65 років), призначається державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Допомога призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394).

Одержувачам пенсій, які досягли віку 65 років та у яких наявний страховий стаж меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, щомісячна державна адресна допомога виплачується без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї та її майнового стану.”.

5. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Щомісячна державна адресна допомога переглядається у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.”.

6. У тексті постанови слово “інваліди” в усіх відмінках замінити словами “особи з інвалідністю” у відповідному відмінку.вгору