Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.20041096
Документ 1096-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2018, підстава - 72-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 2004 р. N 1096
Київ
Про встановлення розміру доплати
за окремі види педагогічної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 72 ( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }

З метою вдосконалення системи оплати праці в галузі освіти
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити розмір доплати за окремі види педагогічної
діяльності для працівників навчальних закладів згідно з додатком
та запровадити його з 1 січня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1096
РОЗМІР
доплати за окремі види педагогічної діяльності
(у співвідношенні до тарифної ставки)
{ У тексті додатка слова "загальноосвітні навчальні заклади",
"професійно-технічні" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "заклади загальної середньої освіти", "заклади
професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 72 ( 72-2018-п ) від
14.02.2018 }

1. За класне керівництво:
у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої
освіти - 20 відсотків; { Абзац другий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 72 ( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }
у V-XI (XII) класах закладів загальної середньої освіти -
25 відсотків;
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та вищих
навчальних закладах I-II рівня акредитації - 20 відсотків.
2. За перевірку зошитів та письмових робіт:
у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої
освіти - 15 відсотків; { Абзац другий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 72 ( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }
у V-XI (XII) класах закладів загальної середньої освіти,
закладах професійної (професійно-технічної) освіти та вищих
навчальних закладах I-II рівня акредитації - 10-20 відсотків.
Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного
навантаження вчителя чи викладача.
3. За завідування:
навчальними кабінетами у закладах загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти - 10-15 відсотків;
{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 72 ( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }
майстернями у закладах загальної середньої освіти - 15-20
відсотків;
навчально-дослідними ділянками у закладах загальної середньої
освіти - 10-15 відсотків;
бібліотеками у закладах загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти - 5-15 відсотків. { Абзац п'ятий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72
( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }
4. За керівництво предметними (цикловими) і методичними
комісіями у закладах загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II
рівня акредитації - 10-15 відсотків. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72
( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }
5. За роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти - у граничному розмірі 20
відсотків.
Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та
помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах
(групах). { Додаток доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 72
( 72-2018-п ) від 14.02.2018 }вгору