Про порядок виконання обов'язків міністра у разі його тимчасової відсутності
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.20031096
Документ 1096-2003-п, поточна редакція — Редакція від 18.05.2005, підстава - 371-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1096
Київ
Про порядок виконання обов'язків міністра
у разі його тимчасової відсутності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005 )

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 15 грудня
1999 р. N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів
виконавчої влади" (із змінами, внесеними Указом Президента України
від 26 травня 2003 р. N 434 ( 434/2003 ) "Про деякі заходи щодо
оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої
влади") Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що в разі тимчасової відсутності міністра
(відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) за
дорученням міністра його обов'язки виконує перший заступник, а у
разі його відсутності - один із заступників міністра, крім таких,
як: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005 )
визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів
роботи міністерства;
участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету Міністрів
України.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1009 ( 1009-2001-п ) "Про
порядок виконання обов'язків Міністра у разі його тимчасової
відсутності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1546).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40вгору