Документ 1094-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.07.2011, підстава - 758-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 2007 р. N 1094
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ
N 758 ( 758-2011-п ) від 20.07.2011
N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 }
Про внесення змін до Тимчасового порядку установлення
роздрібних цін на природний газ для потреб населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін
на природний газ для потреб населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1697
( 1697-2006-п ) "Про заходи щодо подальшого вдосконалення
механізму забезпечення природним газом вітчизняних споживачів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3321), зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. N 1094
ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового порядку установлення
роздрібних цін на природний газ для потреб населення
( 1697-2006-п )

1. У пункті 3:
абзац другий викласти у такій редакції:
"загальний тариф на послуги з транспортування природного
газу - сума розрахункового середнього тарифу на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами та середньозваженого
тарифу на послуги з його транспортування розподільними
трубопроводами;";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"суб'єкт господарювання, що здійснює видобування природного
газу - підприємство, частка держави у статутному фонді якого
перевищує 50 відсотків, господарське товариство, більше ніж
50 відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних
фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і
володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні
підприємства, представництва та філії таких підприємств і
товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або
особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними
за участю зазначених підприємств.
граничний рівень оптової ціни на природний газ - максимальна
ціна природного газу власного видобутку суб'єкта господарювання,
що здійснює його видобування, прийнята до розрахунку ціни
природного газу як товару з урахуванням збору у вигляді цільової
надбавки до тарифу на природний газ, встановленої законодавством,
загального тарифу на послуги з транспортування природного газу та
середньозваженого тарифу на його постачання.
розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами - тариф, розрахований з
урахуванням загальних витрат газотранспортного підприємства (крім
витрат, пов'язаних з транспортуванням природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів),
пов'язаних з транспортуванням природного газу та обсягу його
транспортування магістральними трубопроводами (без урахування
обсягів транспортування природного газу для споживачів, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів).".
2. У пункті 5 формулу
Ц = Ц x К + Т + Т + В "
середня тов цн заг пост р
замінити такою формулою:
"Ц = (Ц + В ) x К + Т + Т ".
середня тов р цн заг пост
3. Доповнити Тимчасовий порядок пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. Граничний рівень оптової ціни на природний газ
визначається за формулою
Ц = Ц x К + Т + Т ,
гр макс. вл. видоб цн заг пост
де Ц - максимальна ціна природного газу
макс. вл. видоб власного видобутку суб'єктів господарювання, що здійснюють його
видобування, з цін Ц , Ц , Ц , .... Ц , взятих для розрахунку ціни
1 2 3 н природного газу як товару, погоджених Мінпаливенерго, Мінприроди
для підприємств, що належать до сфери їх управління та НКРЕ.".вгору