Документ 1093/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2009, підстава - 259/2009


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 259/2009 ( 259/2009 ) від 22.04.2009 }
 
Про зупинення дії деяких положень
постанови Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 року N 942
 
{ Додатково див. Конституційне подання Президента ( n0037100-08 ) від 27.11.2008 }

 
     Кабінет Міністрів України 22 жовтня 2008 року видав постанову N 942 ( 942-2008-п ) "Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України", пунктом 2 ( 942-2008-п ) якої внесено низку змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року N 815 ( 815-2006-п ). Підпунктом 1 пункту 1 та підпунктом 1 пункту 2 ( 942-2008-п ) цих змін викладено в новій редакції, зокрема, позицію 19 розділу I, позицію 2 розділу II Плану використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ), за якою продовжено строк використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц (що відповідає 67 телевізійному каналу) до 1 січня 2016 року, встановлено строк початку впровадження радіотехнології "Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T" у смузі радіочастот 822-846 МГц (що відповідає 65-67 телевізійним каналам) - 1 січня 2016 року.
 
     Таке вилучення до 1 січня 2016 року смуги радіочастот 822-846 МГц, що відповідає 65, 66 та 67 телевізійним каналам, з використання засобами цифрового телевізійного мовлення порушує конституційні права громадян на інформацію, звужує можливості вільного і відкритого обговорення суспільне важливих проблем із використанням телебачення.
 
     Зазначене не відповідає статті 34 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якою кожному гарантується право на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб, статті 50 Конституції України ( 254к/96-ВР ), якою кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.
 
     За таких обставин постанова Кабінету Міністрів України ( 942-2008-п ) у зазначеній частині не відповідає також закріпленому частиною третьою статті 22 Конституції України ( 254к/96-ВР ) принципу недопустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
 
     Ураховуючи викладене, а також те, що Законом України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 ) прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації визначено серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України в інформаційній сфері (стаття 7) ( 964-15 ), положення постанови Кабінету Міністрів України ( 942-2008-п ), про які йдеться, не відповідають і статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій держави.
 
     Крім того, передбачена зазначеними положеннями постанови Кабінету Міністрів України ( 942-2008-п ) зміна строків впровадження цифрового телерадіомовлення створює перешкоди для технологічного переходу телебачення до міжнародних стандартів мовлення, закріплених у Регіональній угоді (Женева-2006), що укладена відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку, учасником якого є Україна, щодо переходу України на цифрове мовлення до 2015 року, може призвести до невиконання Україною зобов'язань стосовно раціонального, ефективного і економного використання смуг частот для радіозв'язку, взятих за Статутом Міжнародного союзу електрозв'язку ( 995_099 ), ратифікованим Законом України від 15 липня 1994 року N 116/94-ВР ( 116/94-ВР ). Оскільки принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань є одним із загальновизнаних принципів міжнародного права, зазначені положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 942 ( 942-2008-п ) не відповідають і статті 18 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до якої зовнішньополітична діяльність України грунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.
 
     Виходячи з викладеного, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Зупинити дію окремих положень підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 змін, що вносяться постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 942 ( 942-2008-п ) "Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України", стосовно викладення в новій редакції позиції 19 розділу I, позиції 2 розділу II Плану використання радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ) в частині, що стосується продовження строку використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, встановлення початку впровадження цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі радіочастот 822-846 МГц з 1 січня 2016 року.
 
     2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 27 листопада 2008 року
N 1093/2008вгору