Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.20181093
Документ 1093-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 р. № 1093
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1093

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), доповнити абзацом такого змісту:

“Для проведення робіт з будівництва лікувального корпусу державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова Національної академії медичних наук України” за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 60 відсотків вартості зазначених робіт за договором на строк не більше ніж шість місяців.”.

2. Абзац перший пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 886; 2015 р., № 89, ст. 2970), викласти в такій редакції:

“8. Попередня оплата за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюється у розмірі 60 відсотків суми, зазначеної у договорі, на строк не більш як два місяці та заходів, передбачених підпунктом 4-1 пункту 4 цього Порядку, - в розмірі до 90 відсотків вартості товарів, робіт і послуг на строк не більше 18 місяців. Розрахунки за придбані товари, виконані роботи і надані послуги проводяться на підставі актів приймання-передачі та документів щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг з представленням інформації про здійснення заходів та досягнуті результати.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2017 р., № 97, ст. 2973; 2018 р., № 92, ст. 3051):

1) у пункті 1:

підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

“Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України додаткового обладнання для вдосконалення програмно-апаратного комплексу інформаційно-медійного супроводження засідань Кабінету Міністрів України з метою забезпечення синхронним перекладом місць для запрошених осіб, офісного паперу, послуг з модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та послуг з впровадження сервісів на модернізовану платформу Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, послуг з розробки проектно-кошторисної документації “Технічне переоснащення системи безпеки зі створенням інтегрованої системи безпеки Будинку Уряду України. Розширення системи внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження (другий етап) по вул. Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва”, послуг з виготовлення перепусток та беджів з персоналізацією у форматі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій,- у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

Управлінням адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України банера із системою освітлення для фотозони по 2-му під’їзду Будинку Уряду України з монтажем - у розмірі до 100 відсотків його вартості;”;

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням проведення заходів з організації міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій, у тому числі Національних днів та Днів економіки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном, підготовки та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України - у розмірі 60 відсотків їх вартості;”;

підпункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

“Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України послуг з розміщення та демонстрування продукції у провідних світових засобах масової інформації (на телебаченні), послуг з проведення дослідження щодо протидії гібридним загрозам, вироблення рекомендацій з урахуванням результатів міжнародної конференції “Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед”, що проходила 7-8 листопада 2018 р. у м. Києві, з метою інтенсифікації діалогу України з НАТО - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

Управлінням адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України ковролінового покриття - у розмірі до 100 відсотків його вартості;

робіт з реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд Київського національного університету імені Тараса Шевченка - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;”;

у підпункті 4:

абзац двадцять третій після слів “робіт з проведення капітальних ремонтів” доповнити словами “(у тому числі заміна віконних блоків)”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“робіт з встановлення захисних конструкцій по фасаду над проїздом з боку вул. Садової до внутрішнього двору Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

реставраційних робіт - “Відновлення фасадів Будинку Уряду України та підпірної стіни по вул. Михайла Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва. Капітальний ремонт з частковою реставрацією”. Другий пусковий комплекс - Ремонтно-реставраційні роботи по головному фасаду будівлі з боку вул. Михайла Грушевського” - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

робіт з проведення капітального ремонту басейну для обслуговування холодильних машин на території Урядового саду Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва - у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

обладнання та робіт для об’єкта “Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 49/51)” державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова Національної академії медичних наук України” - у розмірі до 60 відсотків їх вартості;”;

підпункт 5-1 доповнити абзацами такого змісту:

“обладнання, програмного забезпечення, робіт і послуг з його встановлення та налаштування для технічного переоснащення систем безпеки із створенням інтегрованої системи безпеки Будинку Уряду України - у розмірі до 20 відсотків їх вартості;

товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”, - у розмірі до 90 відсотків їх вартості;”;

2) в абзаці першому пункту 2:

слова і цифри “проведення капітальних ремонтів у Будинку Уряду України по вул. Грушевського, 12/2” замінити словами і цифрами “проведення капітальних ремонтів (у тому числі заміна віконних блоків) у Будинку Уряду України по вул. Грушевського, 12/2”;

доповнити абзац після слів і цифр “послуг з розроблення та впровадження системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі придбання технічних засобів для її функціонування, у розмірі до 70 відсотків їх вартості” словами і цифрами “, закупівлі обладнання і робіт для об’єкта “Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 49/51)” державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова Національної академії медичних наук України”, робіт з встановлення захисних конструкцій по фасаду над проїздом з боку вул. Садової до внутрішнього двору Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва, реставраційних робіт - “Відновлення фасадів Будинку Уряду України та підпірної стіни по вул. Михайла Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва. Капітальний ремонт з частковою реставрацією”. Другий пусковий комплекс - Ремонтно-реставраційні роботи по головному фасаду будівлі з боку вул. Михайла Грушевського”, робіт з проведення капітального ремонту басейну для обслуговування холодильних машин на території Урядового саду Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва, придбання Управлінням адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України ковролінового покриття, банера з системою освітлення для фотозони по 2-му під’їзду Будинку Уряду України з монтажем, закупівлі Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України додаткового обладнання для вдосконалення програмно-апаратного комплексу інформаційно-медійного супроводження засідань Кабінету Міністрів України з метою забезпечення синхронним перекладом місць для запрошених осіб, офісного паперу, послуг з модернізації Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та послуг з впровадження сервісів на модернізовану платформу Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, послуг з розміщення та демонстрування продукції у провідних світових засобах масової інформації (на телебаченні), послуг з проведення дослідження щодо протидії гібридним загрозам, вироблення рекомендацій з урахуванням результатів міжнародної конференції “Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед”, що проходила 7-8 листопада 2018 р. у м. Києві, з метою інтенсифікації діалогу України з НАТО, послуг з розробки проектно-кошторисної документації “Технічне переоснащення системи безпеки зі створенням інтегрованої системи безпеки Будинку Уряду України. Розширення системи внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження (другий етап) по вул. Грушевського, 12/2, у Печерському районі м. Києва”, послуг з виготовлення перепусток та беджів з персоналізацією у форматі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій, закупівлі робіт з реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закупівлі товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням проведення заходів з організації міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій, у тому числі Національних днів та Днів економіки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном, підготовки та забезпечення роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України, закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”.вгору