Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.20181090
Документ 1090-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. № 1090
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 “Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456; 2012 р., № 3, ст. 85; 2013 р., № 10, ст. 380; 2014 р., № 83, ст. 2354) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1090

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488

1. У пункті 2 постанови цифри “2013-2017” замінити цифрами “2013-2020”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку цифри “2013-2017” замінити цифрами “2013-2020”;

2) пункти 5-7 викласти в такій редакції:

“5. Кошти використовуються для виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261; 2018 р., № 2, ст. 76), зокрема для надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла. При цьому першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту мають:

громадяни, на яких поширюється дія Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

громадяни, які самостійно брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або сім’ї, в яких один із членів сім’ї (чоловік або дружина) брав безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

члени сімей громадян, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

громадяни, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.;

члени сімей громадян, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Довгострокові пільгові кредити для будівництва (реконструкції) та придбання житла надаються на таких умовах:

відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на момент прийняття рішення про надання кредиту. При цьому відсотки за користування кредитом не нараховуються військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду, резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби;

вік кожного з членів молодої сім’ї (чоловік та дружина), одинокого молодого громадянина становить до 35 років включно;

строк надання кредиту становить до 20 років;

молода сім’я, одинокий молодий громадянин відповідає вимогам щодо платоспроможності. При цьому платоспроможність передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок середньомісячного доходу молодої сім’ї, одинокого молодого громадянина не може бути меншим, ніж трикратний прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного працюючого члена сім’ї;

молода сім’я (чоловік та дружина), одинокий молодий громадянин перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов або у кожного з членів молодої сім’ї, одинокого молодого громадянина відсутнє у власності житло, або кожний з членів сім’ї володіє на праві власності житловою площею, що не перевищує 13,65 квадратного метра.

Молоді сім’ї (чоловік та дружина), одинокі молоді громадяни, відомості про яких відповідно до вимог Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, мають право на отримання кредиту відповідно до цього Порядку, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564).

Для отримання кредиту громадяни реєструються в регіональному управлінні Фонду особисто або через веб-сайт відповідного регіонального відділення Фонду.

Iнформація про наявність коштів для надання кредиту розміщується на веб-сайтах регіональних управлінь Фонду. У разі наявності кредитних ресурсів громадяни подають заяви про надання кредиту. Заяву можна подати особисто або з використанням електронних засобів зв’язку, через веб-сайт відповідного регіонального управління Фонду.

Iнформація про громадян, які зареєструвалися для отримання кредиту, подали заяви про надання кредиту, а також про стан розгляду таких заяв, причини відмови в наданні кредиту розміщується на офіційних веб-сайтах регіональних управлінь Фонду (із зазначенням дати подання заяви, прізвища та ініціалів заявника, кількості членів сім’ї). Громадяни, яким відмовлено в наданні кредиту у зв’язку з недостатньою платоспроможністю, включаються в резервні списки, які розміщуються на веб-сайті відповідного регіонального управління Фонду. Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та найменшого показника експертної, договірної або граничної вартості житла, що придбавається.

Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - 1,25 раза, для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідній області.

Регіональне управління Фонду може відмовити громадянину в наданні кредиту в разі невідповідності громадянина вимогам, визначеним цим пунктом, та письмово повідомити громадянину про причини такої відмови.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

7. Фонд надсилає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінрегіону:

1) інформацію про громадян, що подали заяву про надання кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок бюджетних коштів (із зазначенням дати подання такої заяви, прізвища та ініціалів заявника, кількості членів сім’ї), та окремо інформацію про громадян, які у поточному році отримали такий кредит (із зазначенням дати укладення кредитного договору, прізвища та ініціалів заявника, підстави для отримання кредиту, визначеної відповідно до пункту 5 цього Порядку, кількості членів сім’ї, розміру отриманого кредиту та інформації про житловий об’єкт, на придбання або будівництво (реконструкцію) якого було надано відповідний кредит) відповідно до цього Порядку;

2) звіт про виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки та використання бюджетних коштів.”;

3) доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту:

“8. Фонд щокварталу до 10 числа наступного місяця надсилає Мінсоцполітики інформацію про громадян, які отримали кредит відповідно до пункту 5 цього Порядку.”.вгору