Документ 1090-2008-п, перша редакція — Прийняття від 17.12.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1090
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1524

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
17 листопада 2004 р. N 1524 ( 1524-2004-п ) "Про порядок випуску,
обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на
митну територію України товарів з метою ремонту" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 46, ст. 3016):
доповнити абзац другий реченням такого змісту: "Під терміном
"ремонт" для цілей цієї постанови слід розуміти операції з
усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан,
відновлення їх ресурсу або характеристик, що не призводять до
зміни кодів таких товарів згідно з Українською класифікацією
товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 );";
в абзаці п'ятому слова "здійснення операцій з" виключити.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27вгору