Документ 109/99, поточна редакція — Прийняття від 01.02.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про вдосконалення державного контролю за якістю
та безпекою продуктів харчування, лікарських
засобів та виробів медичного призначення

З метою створення ефективної системи державного контролю за
якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та
виробів медичного призначення, поліпшення їх якості, захисту
здоров'я громадян п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національне агентство з контролю за якістю та
безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів
медичного призначення на базі Координаційного експертного комітету
з питань якості та безпеки продуктів харчування, Комітету з питань
гігієнічного регламентування, Комітету з питань імунобіологічних
препаратів, Бюро реєстрації лікарських засобів, Державної
інспекції з контролю якості ліків, Комітету з нової медичної
техніки та Фармакопейного комітету, що ліквідуються.
Установити, що Національному агентству з контролю за якістю
та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів
медичного призначення (далі - Національне агентство) у питаннях
здійснення контролю за якістю і ринком лікарських засобів, захисту
споживачів від недоброякісної фармацевтичної продукції підзвітний
і підконтрольний Фармакологічний комітет.
2. Підпорядкувати Національне агентство Міністерству охорони
здоров'я України.
3. Покласти на Національне агентство:
забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства
щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної
торгівлі окремими видами продуктів харчування, лікарськими
засобами, виробами медичного призначення та проведення державної
політики у цій сфері;
проведення в установленому порядку сертифікації лікарських
засобів, виробів медичного призначення; видачу суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на оптову та роздрібну
реалізацію лікарських засобів;
організацію і розроблення проектів державних програм з
контролю за ринком лікарських засобів, виробів медичного
призначення, забезпечення виконання цих програм.
4. Призначити Головою Національного агентства СЕРДЮКА Андрія
Михайловича.
5. Кабінету Міністрів України:
подати на затвердження у місячний строк проект Положення про
Національне агентство;
вирішити питання про передачу Українського наукового
гігієнічного центру, Державного підприємства "Український НДІ
єкогігієни та токсикології імені Л.І.Медвідя" до сфери управління
Національного агентства;
прирівняти за умовами оплати праці, матеріально-побутового
забезпечення, медичного та транспортного обслуговування Голову
Національного агентства та його заступників до міністрів та їх
заступників, інших працівників центрального апарату Національного
агентства - до відповідних категорій працівників апарату
міністерств;
затвердити граничну чисельність та фонд оплати праці
працівників центрального апарату Національного агентства з
урахуванням того, що він має формуватися за рахунок апаратів
ліквідованих комітетів, а також міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, функції яких передаються Національному
агентству;
здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням
Національного агентства, зокрема вирішити питання про розміщення
центрального апарату в м.Києві та забезпечення його обладнанням,
транспортом, засобами зв'язку;
подати у тримісячний строк до Верховної Ради України проект
закону про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку зі
створенням Національного агентства;
привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 лютого 1999 року
N 109/99вгору