Документ 109/2000, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких
указів Президента України

З метою вдосконалення порядку надання статусу національного
вищим навчальним закладам п о с т а н о в л я ю:
Внести до указів Президента України такі зміни і доповнення:
1. Абзац другий пункту 2 Положення про національний заклад
(установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16
червня 1995 року N 451 ( 451/95 ), викласти в такій редакції:
"Статус національного закладу (установи) України може бути
надано одному або декільком закладам (установам) залежно від їх
кількості у відповідній групі, але не більш як трьом".
2. Доповнити Перелік груп вищих навчальних закладів, яким
може надаватися статус національного, затверджений Указом
Президента України від 29 квітня 1996 року N 304 ( 304/96 ) "Про
деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу
національного" (із змінами, внесеними Указом від 26 січня 1998
року N 45 ( 45/98 ), після слова "Технологічні" словом
"Транспортні"; після слів "Економічні та управління" словами
"Підприємництва і торгівлі"; після слова "Мистецтва" словами
"Живопису, скульптури та дизайну".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 січня 2000 року
N 109/2000вгору