Документ 109-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.03.2017, основание - 130-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2008 р. N 109
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 130 ( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }
Про внесення змін до Порядку використання
коштів державного бюджету, що спрямовуються
на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів державного бюджету, що
спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня
2004 р. N 959 ( 959-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 30, ст. 2012; 2007 р., N 16, ст. 604, N 46, ст. 1886, N 69,
ст. 2630), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 109
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів
державного бюджету, що спрямовуються на часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва ( 959-2004-п )

1. Доповнити абзац перший пункту 1 після слова "вартості"
словом "нової", а після слова "виробництва" - словами
", закупленої у поточному році,".
2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі
30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (далі - техніка) без урахування сум
податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним
Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у
виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських
товаровиробників.
Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили
зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова
компенсація вартості такої техніки надається згідно з нормативом,
визначеним Мінагрополітики.".
3. В абзаці першому пункту 3 та абзаці п'ятому пункту 7 цифри
"2000" замінити цифрами "2005".
4. Доповнити останній абзац пункту 4 після слова "надано"
словами та цифрою "на одиницю техніки, на яку подаються зазначені
у пункті 6 документи до конкурсної комісії (далі - комісія)".
5. В абзаці першому пункту 5:
доповнити абзац після слова "служб" словами "інспекції
Державного технічного нагляду та управлінь по боротьбі з
економічною злочинністю";
слова "конкурсні" та "(далі - комісія)" виключити.
6. У пункті 6 доповнити:
підпункт 4 після слів "рахунок-фактура," словами "накладна на
відвантаження товарно-матеріальних цінностей,";
пункт підпунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) копію свідоцтва про реєстрацію техніки, на яку
видаються державні номерні знаки та відповідні реєстраційні
документи в регіональній інспекції державного технічного
нагляду;";
підпункт 5 після слова "надавалася" словами "на одиницю
техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до
комісії,";
пункт абзацом такого змісту:
"Сільськогосподарські товаровиробники, що провадять
господарську діяльність з вироблення валової продукції сільського
господарства не за місцем їх державної реєстрації, подають
зазначені документи комісіям за місцем провадження діяльності.".
7. Пункт 8-1 викласти в такій редакції:
"8-1 За підсумками дев'яти місяців поточного року і починаючи
з жовтня:
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати
перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками
бюджетних коштів пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та
Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів
бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або
необхідності збільшення обсягів в межах загального річного ліміту
асигнувань;
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних
держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл лімітів коштів
між районами пропорційно потребі, визначеній в заявках
сільськогосподарських товаровиробників.".вверх