Про реорганізацію Національної академії оборони України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.20081089
Документ 1089-2008-п, перша редакція — Прийняття від 17.12.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1089
Київ
Про реорганізацію Національної
академії оборони України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо
реорганізації шляхом перетворення Національної академії оборони
України в Національний університет оборони України.
2. Установити, що особи, які навчаються в Національній
академії оборони, продовжують навчання у Національному
університеті оборони.
3. Внести до розділу I переліку вищих навчальних закладів,
студенти яких проходять військову підготовку за програмою
підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про
військову підготовку громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2002 р. N 868) ( 868-2002-п ), - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р.
N 1595 ( 1595-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 46,
ст. 3079), такі зміни:
доповнити такою позицією:
"Національний університет оборони України";
позицію "Національна академія оборони України" виключити.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 490 ( 490-92-п ) "Про реформу системи
військової освіти" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 243);
постанову Кабінету Міністрів України від 16 березня 1999 р.
N 394 ( 394-99-п ) "Про перейменування Академії Збройних Сил
України в Академію оборони України" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 11, ст. 431).
5. Міністерству оборони провести реорганізацію Національної
академії оборони в межах коштів, передбачених у державному бюджеті
Міністерству оборони для реформування та розвитку Збройних Сил.
6. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом
Президента України про збереження за Університетом, утвореним
згідно з пунктом 1 цієї постанови, статусу національного
( 1217/2008 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29вгору