Про затвердження Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила, Порядок, Перелік від 17.07.20031089
Документ 1089-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2012, підстава - 1081-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1089
Київ
Про затвердження Правил продажу
товарів магазинами безмитної торгівлі
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 445 ( 445-2012-п ) від 21.05.2012 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1199 ( 1199-2010-п ) від 27.12.2010
N 1016 ( 1016-2011-п ) від 05.10.2011
N 445 ( 445-2012-п ) від 21.05.2012
N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 }

Відповідно до частини четвертої статті 420 Митного кодексу
України ( 4495-17 ) та підпункту 195.1.2 "ґ" статті 195
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1199 ( 1199-2010-п ) від 27.12.2010, N 445 ( 445-2012-п ) від
21.05.2012 }
1. Затвердити Правила продажу товарів магазинами безмитної
торгівлі, що додаються. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445
( 445-2012-п ) від 21.05.2012 }
2. Державній митній службі та Державному комітетові у справах
охорони державного кордону:
провести у тримісячний строк перереєстрацію виданих дозволів
на право відкриття магазинів безмитної торгівлі та подати до
15 квітня 2004 р. перелік цих магазинів Державній податковій
адміністрації;
затвердити у місячний строк спільним наказом форми дозволу на
відкриття магазину безмитної торгівлі, заяви на його одержання та
рішення про зупинення дії.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні рішення у відповідність із цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

{ Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі
втратив чинність на підставі Постанови КМ N 445 ( 445-2012-п )
від 21.05.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089
ПРАВИЛА
продажу товарів магазинами безмитної торгівлі
{ У тексті Правил слова "власник (керівник)" в усіх відмінках
замінено словом "утримувач" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 }

1. Ці Правила визначають порядок надходження, зберігання,
підготовки до продажу і продажу товарів магазинами безмитної
торгівлі.
2. Робота магазину безмитної торгівлі організовується таким
чином, щоб забезпечити надходження, зберігання та продаж товарів
відповідно до вимог Митного кодексу України ( 4495-17 ),
Податкового кодексу України ( 2755-17 ), інших нормативно-правових
актів і цих Правил. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1199
( 1199-2010-п ) від 27.12.2010 }
3. Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюється
громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а
також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та
водними транспортними засобами комерційного призначення, що
експлуатуються резидентами. { Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1199 ( 1199-2010-п ) від
27.12.2010, N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 }
4. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма
видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів,
визначених у частині другій статті 141 ( 4495-17 ) та частині
четвертій статті 420 ( 4495-17 ) Митного кодексу України.
У магазині безмитної торгівлі з товарами можуть проводитися
прості складські операції, а також операції щодо підготовки
товарів до продажу та транспортування (сортування, пакування,
перепакування, маркування, навантаження, вивантаження,
перевантаження та інші подібні операції).
Операції, що проводяться з товарами, не повинні змінювати
характеристик, за якими ці товари були класифіковані згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14 ). { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від
28.11.2012 }
5. Магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари у
пунктах пропуску на митному кордоні України або на транспортних
засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які
від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який
посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю або
належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який
прямує за межі України.
6. Факт продажу товару підтверджується касовим або товарним
чеком з послідовною нумерацією (у двох примірниках), у якому
повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який
посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю,
ідентифікаційний код товару і його вартість. Оригінал чека
видається пасажирові, який придбав товар, а копія зберігається у
магазині безмитної торгівлі протягом не менш як трьох років.
7. Заміна та обмін товарів, придбаних фізичною особою у
магазині безмитної торгівлі, здійснюється згідно із
законодавством.

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 445
( 445-2012-п ) від 21.05.2012 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 445
( 445-2012-п ) від 21.05.2012 }

10. У разі коли між переліком товарів у документах, що
подаються митному органу для декларування, і кількістю товарів, що
фактично надійшли на склад магазину безмитної торгівлі, виявлено
розбіжність, утримувач магазину безмитної торгівлі:
разом з відповідною посадовою особою митного органу проводить
опис товарів, яких не вистачає або кількість яких виявилася
більшою ніж зазначено у документах;
складає відповідний акт (у трьох примірниках), який
підписується утримувачем магазину та посадовою особою митного
органу;
виконує інші дії, передбачені митним законодавством.
11. Товари, що реалізуються магазином безмитної торгівлі,
повинні мати відповідне маркування, яке дає змогу їх легко
ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджується
керівником митного органу, в зоні діяльності якого відкрито
магазин.
Посадові особи митного органу під час виконання службових
обов'язків мають право доступу до приміщень магазину безмитної
торгівлі у будь-який час.
12. Маркування товарів проводиться на складі магазину
безмитної торгівлі у триденний строк після їх надходження та
митного оформлення.
На складі магазину безмитної торгівлі дозволяється
здійснювати розпакування, пакування, перепакування та проводити
операції, пов'язані із забезпеченням зберігання товарів і
підготовкою їх до продажу.
13. Товари повинні зберігатися на складі магазину безмитної
торгівлі таким чином, щоб посадова особа митного органу могла
провести їх перевірку.
14. Продаж товарів з допоміжних приміщень та із складу, за
зразками, попереднім замовленням та в розстрочку, а також
використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання
та реалізації товарів, що не пройшли митного оформлення, не
дозволяється.

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1081
( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 }

16. Приміщення магазину безмитної торгівлі повинне
відповідати вимогам, установленим статтею 421 Митного кодексу
України ( 4495-17 ) та іншими нормативно-правовими актами щодо
регулювання питання роздрібної торгівлі, а також бути обладнаним
засобами, які дають змогу забезпечити:
накладення митного забезпечення на всі місця доступу до
приміщення магазину:
неможливість надходження або продаж товарів поза митним
контролем;
надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;
телефонний зв'язок посадової особи митного органу, яка
здійснює митний контроль у магазині. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445
( 445-2012-п ) від 21.05.2012 }
17. У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари
зберігаються в приміщеннях магазину з обов’язковим накладенням на
зовнішні місця доступу до магазину митного забезпечення та пломб,
печаток чи інших видів забезпечення утримувача магазину безмитної
торгівлі з нанесеними на них реквізитами утримувача. { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від
28.11.2012 }
18. Магазин безмитної торгівлі відчиняється та зачиняється у
присутності посадової особи митного органу.
19. Утримувач магазину безмитної торгівлі забезпечує належні
умови для роботи посадової особи митного органу, персоналу
магазину, а також вживає заходів для дотримання вимог,
установлених законодавством про безпеку праці.

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 445
( 445-2012-п ) від 21.05.2012 }

21. У магазинах безмитної торгівлі повинні розміщуватися на
видному місці оголошення (рекламні листки) про те, що:
продаж товарів здійснюється лише за умови подання громадянами
документів згідно з вимогами пункту 5 цих Правил;
заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до
21 року та тютюнових виробів - віком до 18 років;
касові чеки на товари повинні обов'язково зберігатися разом з
проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс
або до виїзду з пункту пропуску через митний кордон України.
22. Утримувачем магазину безмитної торгівлі один раз на
квартал проводиться інвентаризація. Митний орган у разі потреби
має право проводити інвентаризацію товарів у приміщенні магазину в
будь-який час його роботи.
23. Рахунки (бухгалтерські книги) магазину безмитної торгівлі
повинні бути доступними для ревізії у будь-який час роботи
бухгалтерії магазину.
24. Утримувач магазину безмитної торгівлі забезпечує ведення
бухгалтерського обліку і звітності відповідно до законодавства.
25. У разі порушення цих Правил утримувач магазину безмитної
торгівлі несе відповідальність, встановлену законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р.
N 984 ( 984-98-п ) "Про порядок продажу товарів безмитними
магазинами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 951).
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
15 березня 1999 р. N 369 ( 369-99-п ) "Про внесення змін і
доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 425).
3. Пункт 31 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 42, ст. 2096).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2001 р.
N 742 ( 742-2001-п ) "Про внесення зміни до Положення про порядок
продажу товарів безмитними магазинами" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 27, ст. 1214).
5. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2002 р. N 1493 ( 1493-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 42, ст. 1925).вгору