Деякі питання Національного фонду досліджень
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 27.12.20181087-р
Документ 1087-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2018 р. № 1087-р
Київ

Деякі питання Національного фонду досліджень

1. Затвердити склад наукової ради Національного фонду досліджень згідно з додатком.

2. Уповноважити Ємець Аллу Іванівну, члена Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані із здійсненням державної реєстрації Національного фонду досліджень як юридичної особи, та інші заходи, необхідні для початку його функціонування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1087-р

СКЛАД
наукової ради Національного фонду досліджень


Члени наукової ради із строком повноважень чотири роки


БОРОДІНА
Олена Миколаївна

-

завідуюча відділом економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)


ВОЛОШИН
Юрій Володимирович

-

професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (за згодою)


ДОРОШЕНКО
Андрій Олегович

-

завідувач кафедри органічної хімії  хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за згодою)


ДОСЕНКО
Віктор Євгенович

-

завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук (за згодою)


ЗАЖИГАЛОВ
Валерій Олексійович

-

завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук (за згодою)


КІСЬ
Оксана Романівна

-

старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук (за згодою)


КОНДРАТЮК
Сергій Якович

-

завідувач лабораторії  ліхенології та бріології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук (за згодою)


КОСТЮЧЕНКО
Юрій Васильович

-

провідний науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук (за згодою)


ЛУЩАК
Володимир Іванович

-

завідувач кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (за згодою)


МЕЛЬНИК
Тарас Анатолійович

-

професор кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)


НОСИЧ
Олександр Йосипович

-

головний науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова Національної академії наук (за згодою)


ПРІХНА
Тетяна Олексіївна

-

завідуюча відділом технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля Національної академії наук (за згодою)


СОЛДАТКІН
Олексій Петрович

-

завідувач лабораторії біомолекулярної  електроніки Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук (за згодою)


ЯЦЕНКО
Леонід Петрович

-

завідувач відділу когерентної та квантової оптики Інституту фізики Національної академії наук (за згодою)


Члени наукової ради із строком повноважень два роки


БОРЕЦЬКИЙ
Юрій Романович

-

завідувач кафедри біохімії та гігієни Науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури (за згодою)


ВИСОЦЬКА
Наталія Олександрівна

-

професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В.І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету (за згодою)


ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Станіслав Йосипович

-

завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)


ГОНЧАРУК
Анатолій Григорович

-

завідувач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки Міжнародного гуманітарного університету (за згодою)


ЖАБОТИНСЬКА
Світлана Анатоліївна

-

професор кафедри англійської філології Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (за згодою)


ІСАЄНКОВ
Станіслав Валентинович

-

завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук (за згодою)


КОЛОТІЛОВ
Сергій Володимирович

-

завідувач відділу пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук (за згодою)


КОЧУБЕЙ
Анатолій Наумович

-

завідувач відділу нелінійного аналізу Інституту математики Національної академії наук (за згодою)


ЛАУХІН
Дмитро Вячеславович

-

завідувач кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (за згодою)


ЛЕБОВКА
Микола Іванович

-

завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту  біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка Національної академії наук (за згодою)


НАЙДЮК
Юрій Георгійович

-

завідувач відділу мікроконтактної спектроскопії Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна Національної академії наук (за згодою)


ПАВЛИЧЕНКО
Артем Володимирович

-

завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (за згодою)


САРАБЄЄВ
Володимир Леонідович

-

доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету (за згодою)


СКОК
Марина Володимирівна

-

головний науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук (за згодою)


СУЛАЄВА
Оксана Миколаївна

-

завідуюча морфологічним відділом патоморфологічної лабораторії ТОВ “CІ ЕС ДІ ХЕЛС КЕА” (за згодою)


ШАКУН
Василь Іванович

-

професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ (за згодою)
вгору