Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.20031086
Документ 1086-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 липня 2003 р. N 1086
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1086
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. Підпункт 3 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави,
і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951;
2000 р., N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18,
ст. 941, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2000 р. N 73 ( 73-2000-п ), викласти в такій
редакції:
"3) транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми,
спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали
передаються Національному координаційному центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об'єктів для безпосереднього
використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у
запас або відставку. За погодженням з Мінфіном на підставі
розпорядження Кабінету Міністрів України зазначене майно може бути
передано іншим центральним органам виконавчої влади".
2. Доповнити Порядок розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 29, ст. 1371; 2003 р., N 18-19, ст. 825), пунктами 16-1 та 22
такого змісту:
"16-1. Транспортні засоби та інші самохідні машини і
механізми, спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні
матеріали, не реалізовані відповідно цього Порядку, передаються
Національному координаційному центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об'єктів для безпосереднього
використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у
запас або відставку";
"22. Передача транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів, спеціальної техніки, обладнання, пристроїв,
будівельних матеріалів Національному координаційному центру
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів для безпосереднього
використання у будівництві житла військовослужбовцям, звільненим у
запас або відставку, здійснюється за актом приймання-передачі
комісією, яка утворюється з числа представників відповідного
відділу державної виконавчої служби, митного органу, органу
державної податкової служби, фінансового органу та зазначеного
Центру. Акт приймання-передачі затверджується начальником цього
відділу та Головою Центру або його заступником".вгору