Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.20021084
Документ 1084-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2015, підстава - 128-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 2002 р. N 1084
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 128 ( 128-2015-п ) від 18.03.2015 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 915

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 р. N 915 ( 915-2001-п ) "Про впровадження системи збирання,
сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як
вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31,
ст. 1412) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2002 р. N 1084
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 р. N 915
( 915-2001-п )

1. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2. Затвердити тарифи на послуги із збирання, сортування,
транспортування, переробки та утилізації використаної тари
(упаковки) у такому розмірі:
------------------------------------------------------------------ Матеріал, з якого виготовлено| Тарифи, гривень за кілограм тару (упаковку) |------------------------------------ |загальні| щодо продукції дитячого | |харчування та медпрепаратів ------------------------------------------------------------------ Картон, папір 0,35 0,17
Полімери 0,85 0,42
Скло 0,2 0,1
Метал:
жерсть 0,4 0,2
алюміній, фольга 1,1 0,55
інші 0,2 0,1
Комбінований 1,25 0,63
Натуральний (дерево, текстиль 0,2 0,1
тощо)
Інший 0,25 0,13
Зазначені тарифи вводяться в дію після затвердження порядку
збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації
використаної тари (упаковки) та порядку здійснення контролю за
тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають
митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території
України, і застосовуються до загального обсягу тари (упаковки),
яка використовується для пакування, транспортування, у тому числі
у разі імпортування продукції в тарі (упаковці).
3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаної
тари (упаковки) для підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, у відсотках до загальної маси тари (упаковки):
2002 рік - 5, 2003 рік - 10, 2004 рік - 15, 2005 рік - 20,
у наступні роки - 30".
2. Підпункт "а" пункту 5 доповнити після абзацу першого
абзацом такого змісту:
"підприємства, установи та організації, що імпортують
продукцію в тарі (упаковці), у разі укладення угод на поставку в
Україну товарної продукції зобов'язані передбачити утилізацію чи
вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. Пункт 9 після слів "Державній інспекції з контролю за
цінами" доповнити словами "Міністерству екології та природних
ресурсів і Державній податковій адміністрації".вгору