Документ 1084-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2016. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 22, ст.451)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

в абзаці першому слово "придбані" замінити словами "прийняті за договором комісії";

в абзаці другому слова "однорідних вживаних товарів" замінити словами "вживаних товарів", а слова "фізичних осіб" - словом "осіб";

в абзаці п’ятому слова "для фізичної особи" замінити словами "для осіб, не зареєстрованих як платники податку";

абзац восьмий після слів "в користуванні не менше року" доповнити словами "та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту";

абзаци десятий та дванадцятий після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "не був зареєстрований в інших державах";

абзац одинадцятий після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "не було зареєстровано в інших державах";

абзац тринадцятий виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 квітня 2016 року
№ 1084-VIII
вгору