Деякі питання погашення у 2018 році заборгованості Київської міської ради перед державою
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 18.12.20181083
Документ 1083-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. № 1083
Київ

Деякі питання погашення у 2018 році заборгованості Київської міської ради перед державою

Відповідно до статті 31 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок списання Міністерством фінансів частини зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, що додається.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією постановою, відповідних змін до договору про погашення заборгованості Київської міської ради перед державою.

3. Державній аудиторській службі провести державний фінансовий аудит щодо ефективності використання протягом 2018 року бюджетних коштів, передбачених для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, та забезпечити подання Міністерству фінансів до 30 червня 2020 р. копії звіту про результати зазначеного державного фінансового аудиту.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1083

ПОРЯДОК
списання Міністерством фінансів частини зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою

1. Цей Порядок визначає механізм списання Мінфіном частини зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла після здійснення Мінфіном витрат з погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплат за державними деривативами, що були випущені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. № 1040 “Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 101, ст. 3482).

2. Списанню підлягає частина зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, в обсязі, що дорівнює обсягу підтверджених касових видатків, проведених у 2018 році з бюджету м. Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, але не більше 1000000000 гривень, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів, але не більше 2600000000 гривень, та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, але не більше 300000000 гривень.

Списання здійснюється в еквіваленті іноземної валюти, визначеному за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком на дату здійснення зазначених видатків.

Мінфін здійснює списання частини зобов’язань, зазначених у пункті 1 цього Порядку, на підставі поданих Київською міською радою документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а також звіту Держаудитслужби про результати державного фінансового аудиту щодо ефективності використання протягом 2018 року бюджетних коштів, передбачених для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники.

3. З метою підтвердження видатків, зазначених у пункті 2 цього Порядку, Київська міська рада забезпечує подання у повному обсязі до 1 квітня 2019 р. Мінфіну:

1) письмового повідомлення про видатки для будівництва разом із зведеними даними про суми коштів спеціального фонду бюджету м. Києва, перерахованих на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники, із зазначенням дати, призначення та отримувачів платежу, реквізитів відповідного розпорядження про виділення коштів з бюджету, платіжних доручень та відповідних підтвердних документів;

2) засвідчених належним чином копій таких первинних та інших підтвердних документів:

титулу об’єкта;

титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

договору підряду (контракту) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту), календарного плану виконання робіт та графіка фінансування. У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками копія договору підряду (контракту) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об’єктів - копія додаткового договору до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

наказу, рішення про затвердження проектної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

довідок про вартість виконаних робіт;

документа про визначення мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та змін до неї, поданих до органу Казначейства за місцем обслуговування головним розпорядником, який згідно з рішенням Київської міської ради про бюджет м. Києва на 2018 рік уповноважений на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники;

реєстру бюджетних зобов’язань та реєстру бюджетних фінансових зобов’язань з відміткою Казначейства про дату реєстрації таких зобов’язань органом Казначейства;

розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники з відбитком штампа казначея “Оплачено”;

платіжних доручень розпорядників/одержувачів бюджетних коштів на перерахування бюджетних коштів для оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва і каналізаційних колекторів та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея “Оплачено” та підтвердних документів (договір (контракт), рахунок-фактура, акт придбання матеріальних цінностей, довідка про вартість виконаних робіт, накладна тощо).

4. Для підтвердження видатків, зазначених у пункті 2 цього Порядку, Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткові документи, які підтверджують здійснення таких видатків.вгору