Документ 1082/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1497/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1497/2003 ( 1497/2003 ) від 25.12.2003 )

Про внесення змін до Указу Президента України
від 13 вересня 1994 року N 519

У зв'язку з підвищенням розмірів заробітної плати та
середньодушового сукупного доходу громадян п о с т а н о в л я ю:
1. Внести зміни до Указу Президента України від 13 вересня
1994 року N 519 ( 519/94 ) "Про збільшення неоподатковуваного
мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян"
(у редакції Указу Президента України від 3 лютого 1995 року N 100,
виклавши статті 1 і 2 у такій редакції:
"1. Установити з 1 жовтня 1995 року мінімум доходів громадян,
що не обкладається прибутковим податком, у розмірі 1700 тисяч
карбованців на місяць. 2. Установити такі ставки прогресивного оподаткування доходів
громадян:
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Місячний сукупний оподатковуваний |Ставки та розміри податку| |доход (у неоподатковуваних мінімумах)| | ————————————————————————————————————————————————————————————————— З доходу в розмірі одного неоподатко- не оподатковується
вуваного мінімуму
З доходу в розмірі від одного неопо- 10 відсотків від суми
датковуваних мінімумів + 1 крб. до 5 доходу, що перевищує
неоподатковуваних мінімумів розмір одного неоподат-
ковуваного мінімуму
З доходу в розмірі від 5 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваного мінімуму + 1 крб. до 10 мірі 5 неоподатковуваних
неоподатковуваних мінімумів мінімумів + 15 відсотків
від суми, що перевищує
доход у розмірі 5 неопо-
датковуваних мінімумів
З доходу в розмірі від 10 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваних мінімумів + 1 крб. до 60 мірі 10 неоподатковува-
неоподатковуваних мінімумів них мінімумів + 20 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
10 неоподатковуваних
мінімумів
З доходу в розмірі від 60 неоподатко- податок з доходу в роз-
вуваних мінімумів + 1 крб. до 100 мірі 60 неоподатковува-
неоподатковуваних мінімумів них мінімумів + 30 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
60 неоподатковуваних
мінімумів
З доходу в розмірі понад 100 неопо- податок з доходу в роз-
датковуваних мінімумів мірі 100 неоподатковува-
них мінімумів + 40 від-
сотків від суми, що пе-
ревищує доход у розмірі
100 неоподатковуваних
мінімумів".

3. Установлені цим Указом ставки та розміри прибуткового
податку застосовуються до сум заробітної плати та інших доходів
громадян, нарахованих з 1 жовтня 1995 року.
4. Цей Указ набирає чинності з 1 жовтня 1995 року.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 листопада 1995 року
N 1082/95вгору