Документ 1082-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2018 р. № 1082
Київ

Про затвердження Порядку та обсягу спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

Відповідно до статті 34 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та обсяг спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, що додаються.

2. Забезпечити:

1) Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації - погодження Порядку та обсягу спрямування нерозподіленого залишку коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування коштів, зазначених у Порядку та обсязі спрямування нерозподіленого залишку коштів, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 1082

ПОРЯДОК ТА ОБСЯГ
спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Ці Порядок та обсяг визначають механізм та обсяг спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення.

2. Нерозподілений залишок коштів, які надійшли у 2017 році до спеціального фонду бюджету згідно з кодом класифікації доходів бюджету 50080100 “Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення”, спрямовуються Адміністрації Держспецзв’язку за бюджетною програмою 6641140 “Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави” у сумі 100000 тис. гривень (видатки споживання - 22080 тис. гривень, видатки розвитку - 77920 тис. гривень).

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Адміністрація Держспецзв’язку.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) створення Національної телекомунікаційної мережі, модернізацію державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації;

2) реконструкцію вузлів зв’язку спеціального призначення;

3) матеріально-технічне забезпечення підрозділів Держспецзв’язку та вузлів зв’язку спеціального призначення.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

6. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, відображення їх у первинному і бухгалтерському обліку здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору