Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Нормативи, Перелік від 03.12.20081081
Документ 1081-2008-п, попередня редакція — Редакція від 04.03.2016, підстава - 100-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

{  Пункт  62  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 
( 1310-2009-п ) від 03.12.2009 }
63. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються
повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було
визначено з вини організатора (робочого органу), а також
перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у
разі настання обставин, визначених підпунктом 1 пункту 55 цього
Порядку.
Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за
формою згідно з додатком 3. { Пункт 63 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
64. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями
конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у
конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат,
пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою
матеріалів, зазначених у пункті 14 цього Порядку. { Пункт 64 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
65. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення
конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому
повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:
за умови відкликання заяви до завершення приймання
документів - 80 відсотків плати;
за умови відкликання заяви після завершення приймання
документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.
66. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися
протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися
організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від
перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори
розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з
порушенням установленого строку, не розглядаються. { Пункт 66 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
67. Інформація, що міститься в документах, поданих
перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинна бути
достовірною за станом на момент подання документів для участі в
конкурсі. { Порядок доповнено пунктом 67 згідно з Постановою КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 1
до Порядку
ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний
транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)
у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)
_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.
ПЕРЕЛІК
маршрутів
------------------------------------------------------------------ | Початкова та |Кількість|Відстань від |Режим руху згідно з | | кінцева зупинки | рейсів |початкової до|пунктом 10 Порядку | |маршруту, основні | | кінцевої |проведення конкурсу | | проміжні зупинки | | зупинки, | з перевезення | | | | кілометрів | пасажирів на | | | | | автобусному | | | | |маршруті загального | | | | | користування | |------------------+---------+-------------+---------------------| | | | | | |------------------+---------+-------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
I. Загальні дані
Повне найменування суб'єкта господарювання ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд) ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання --------------------- | | | | | | | | | | | ---------------------
Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Телефон Телефакс ----------------------- ----------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- -----------------------
Мобільний телефон Контактна особа ----------------------- ----------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- -----------------------------------------
II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання
Країна Поштовий індекс --------------- ----------- | | | | | | | | | | | | | | --------------- -----------
Область ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Район ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Місто (село) ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Вулиця ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Будинок Корпус Квартира (офіс) ------------- ------------- ------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------- ------------- -------------
III. Банківські реквізити
Розрахунковий ----------------------------------------------------- рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------
------------------------------------------------- --------------- у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | | ------------------------------------------------- ---------------
IV. Додаткова інформація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
V. Перелік документів, що додаються до заяви
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:
спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 );
згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;
з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;
всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;
на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;
у разі перемоги згоден укласти договір.
___ __________ 20__ р. _________________ ______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)
М.П.
Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)
та внесено за N ______ до журналу обліку.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

Додаток 2
до Порядку
ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міжміському (приміському) маршруті
загального користування
Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний
транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)
у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)
_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.

ПЕРЕЛІК
маршрутів та/або рейсів
-------------------------------------------------------------------------- |Початко-|Номер маршруту| Час відправлення |Відстань,| Порядок | | ва та | (оборотного | автобусів за |кіломет- |виконання або| |кінцева | рейсу) за | напрямками | рів | режим руху | |зупинки | напрямками | | | згідно з | |маршруту|--------------+------------------------| | пунктом 10 | | |прямий|зворот-| прямий | зворотний | | Порядку | | | | ний | | | | проведення | | | | | | | | конкурсу з | | | | | | | | перевезення | | | | | | | |пасажирів на | | | | | | | | автобусному | | | | | | | | маршруті | | | | | | | | загального | | | | | | | |користування | -------------------------------------------------------------------------- __год.__ хв. __год.__хв.
__год.__ хв. __год.__хв.

I. Загальні дані
Повне найменування суб'єкта господарювання ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд) ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання --------------------- | | | | | | | | | | | ---------------------
Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Телефон Телефакс ----------------------- ----------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- -----------------------
Мобільний телефон Контактна особа ----------------------- ----------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- -----------------------------------------
II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання
Країна Поштовий індекс --------------- ----------- | | | | | | | | | | | | | | --------------- -----------
Область ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Район ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Місто (село) ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Вулиця ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Будинок Корпус Квартира (офіс) ------------- ------------- ------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------- ------------- -------------
III. Банківські реквізити
Розрахунковий ----------------------------------------------------- рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------
------------------------------------------------- --------------- у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | | ------------------------------------------------- ---------------
IV. Додаткова інформація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
V. Перелік документів, що додаються до заяви
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:
спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 );
згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;
з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;
всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;
на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;
у разі перемоги згоден укласти договір (одержати дозвіл).
___ __________ 20__ р. _________________ _______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)
М.П.
Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)
та внесено за N ______ до журналу обліку.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )
ЗАЯВА
про відмову від участі у конкурсі
з перевезення пасажирів на міському маршруті
загального користування
__________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента)
відмовляється від участі у конкурсі ____ _________ 20____ р. і
відкликає заяву на маршрут ______________________________________,
(назва маршруту) об'єкт конкурсу N _____________.
____________ ____________ ___________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
_______________ 20___ р.
(дата)
{ Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )
ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою
оцінки пропозицій перевізників-претендентів

------------------------------------------------------------------ |Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, |Кількість балів| | та механізм нарахування балів | | |------------------------------------------------+---------------| |1. Характеристика роботи перевізника- | | |претендента: | | | | | |1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче| | |ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю | | |перевізника або взяті у лізинг для відповідного| | |виду перевезень, місць: | | |------------------------------------------------+---------------| |- для міжміських перевезень (враховуються | | |тільки місця для сидіння автобусів категорії М | | | 3 | | |класу В, III): | | |------------------------------------------------+---------------| | від 300 до 500 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 500 | + 10 | |------------------------------------------------+---------------| |- для приміських перевезень (загальна | | |місткість): | | |------------------------------------------------+---------------| | від 300 до 400 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 400 | + 10 | |------------------------------------------------+---------------| |- для міських перевезень (загальна місткість): | | |------------------------------------------------+---------------| |для міст з кількістю жителів до 300 тис.: | | |------------------------------------------------+---------------| | від 400 до 600 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 600 | + 10 | |------------------------------------------------+---------------| |для міст з кількістю жителів від 300 до | | |700 тис.: | | |------------------------------------------------+---------------| | від 600 до 1000 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 1000 | + 10 | |------------------------------------------------+---------------| |для міст з кількістю жителів понад 700 тис.: | | |------------------------------------------------+---------------| | від 1500 до 2000 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 2000 | + 10 | |------------------------------------------------+---------------| |(бали нараховуються за видом (видами) | | |сполучення, що включено до об'єкта конкурсу) | | | | | |(з 2012 до 2015 року кількість місць | | |збільшується на 10 відсотків зазначеної величини| | |щороку) | | | | | |(до 31 грудня 2011 р. до сумарної | | |пасажиромісткості додається пасажиромісткість на| | |автобуси, взяті в оренду) | | |------------------------------------------------+---------------| |2) строк експлуатації автобусів (повних років з | | |року виготовлення), роки: | | |------------------------------------------------+---------------| | для міських і приміських перевезень: | | |------------------------------------------------+---------------| | до 1 | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | від 1 до 4 включно | + 4 | |------------------------------------------------+---------------| | від 4 до 7 включно | + 2 | |------------------------------------------------+---------------| | для міжміських перевезень: | | |------------------------------------------------+---------------| | до 4 | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | від 4 до 7 включно | + 4 | |------------------------------------------------+---------------| | від 7 до 10 включно | + 2 | |------------------------------------------------+---------------| |(середньозважена величина для автобусів, що | | |заявлені на конкурс) | | |------------------------------------------------+---------------| |2. Середньооблікова кількість працівників за | | |період протягом року до дати оголошення | | |конкурсу з окладом за штатним розписом із | | |заробітною платою не менше встановленого | | |законодавством мінімуму, що працюють на повну | | |ставку, осіб: | | |------------------------------------------------+---------------| | для міських і приміських перевезень: | | |------------------------------------------------+---------------| | від 50 до 100 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | від 100 до 150 включно | + 8 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 150 | + 10 | |------------------------------------------------+---------------| | для міжміських перевезень: | | |------------------------------------------------+---------------| | від 30 до 50 включно | + 6 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 50 | + 8 | |------------------------------------------------+---------------| |3. Наявність: | | |------------------------------------------------+---------------| |не менш як трьох працівників, які здійснюють | + 5 | |щоденний контроль за технічним станом | | |транспортних засобів | | |------------------------------------------------+---------------| |не менш як двох працівників, які проводять | + 4 | |щоденний огляд стану здоров'я водіїв | | |------------------------------------------------+---------------| |(бали нараховуються у разі: | | |------------------------------------------------+---------------| |- якщо працівники, які здійснюють щоденний | | |контроль за технічним станом транспортних | | |засобів, та працівники, які проводять щоденний | | |огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну | | |ставку та перебувають у штаті підприємства не | | |менш як один рік до дати оголошення конкурсу; | | |------------------------------------------------+---------------| |- розміщення матеріально-технічної бази на | | |відстані не більш як 100 кілометрів від місця | | |формування оборотного рейсу) | | |------------------------------------------------+---------------| |4. Робота перевізника - переможця попереднього | + 11 | |конкурсу не менше передбаченого договором | | |(дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є | | |об'єктом конкурсу | | |------------------------------------------------+---------------| |(бали не надаються у разі роботи в статусі | | |тимчасового перевізника (або перевізника, що | | |виконував перевезення як претендент, що посів | | |друге місце, протягом менш як два з половиною | | |роки) | | |------------------------------------------------+---------------| |5. Наявність протягом року до дати оголошення | | |конкурсу дорожньо-транспортних пригод: | | |------------------------------------------------+---------------| | з вини водія перевізника, у яких є загиблі | - 14 | |------------------------------------------------+---------------| | з вини водія перевізника, у яких є | - 6 | | постраждалі, якщо коефіцієнт к >= і 0,1 | | | | | | Р | | | к = ---, | | | а | | | | | |де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з | | |вини водія перевізника-претендента протягом | | |року до дати оголошення конкурсу (за інформацією| | |представників органів державного контролю у | | |сфері автомобільного транспорту, які входять до | | |складу конкурсного комітету); | | | | | | a - кількість автобусів на момент оголошення | | |конкурсу | | |------------------------------------------------+---------------| |6. Наявність протягом року до дати проведення | | |конкурсу порушень, передбачених статтею 130 | | |Кодексу України про адміністративні | | |правопорушення ( 80731-10 ), щодо заявленого на | | |конкурс виду перевезень (середня кількість | | |випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к): | | |------------------------------------------------+---------------| | від 0,01 до 0,05 включно | - 4 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 0,05 | - 15 | | | | | Р | | | к = ---, | | | а | | | | | |де P - кількість порушень, передбачених | | |статтею 130 Кодексу України про адміністративні | | |правопорушення ( 80731-10 ) протягом року до | | |дати оголошення конкурсу (за інформацією | | |представників органів державного контролю, які | | |входять до складу конкурсного комітету); | | | | | | a - кількість водіїв на момент оголошення | | |конкурсу | | |------------------------------------------------+---------------| |7. Наявність свідоцтв відповідності автобусів, | | |які заявлені для виконання перевезень за | | |об'єктом конкурсу, параметрам комфортності | | |(застосовується на міжміських маршрутах) | | |------------------------------------------------+---------------| |Величина коефіцієнта, за який нараховуються бали| | |(K): | | |------------------------------------------------+---------------| | від 0,25 до 0,5 включно | +3 | |------------------------------------------------+---------------| | від 0,5 до 1 включно | +5 | |------------------------------------------------+---------------| | понад 1 | +6 | | | | | N1 + N2 +...+ NX | | | K = ------------------ - U, | | | C | | | | | |де N1, N2, NX - кількість зірочок комфортності, | | |присвоєних кожному окремому автобусу; | | | | | | С - кількість автобусів, що подаються на | | |об'єкт конкурсу; | | | | | | U - кількість зірочок, рекомендованих | | |організатором на об'єкт конкурсу | | |------------------------------------------------+---------------| |8. Наявність сертифіката відповідності послуг | + 4 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2009-п ) від 03.12.2009; в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )
АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в _______________

---------------------------------------------------------------------- | Найменування показника | Зазначення кількості | | |----------------------| | |Кількість| Кількість | | | років | зірочок | | | |комфортності| |---------------------------------------------+---------+------------| | Характеристика перевізника-претендента: | | | |---------------------------------------------+---------+------------| |1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не|______ | | | нижче ЄВРО-2), які є власністю, | | | | співвласністю перевізника або взяті у | | | | лізинг* | | | |--------------------------------------------------------------------| |_______________ | | * До 31 грудня 2011 р. в даній графі зазначаються також | |орендовані автобуси. | |--------------------------------------------------------------------| | Для міжміських перевезень (категорія М |______ | | | 3 | | | | класу В, III), місць для сидіння | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | - марка, модель, кількість автобусів, |______ | | | одиниць | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | - марка, модель, кількість автобусів, |______ | | | одиниць | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | ... | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | Необхідна кількість автобусів для |______ | | | перевезень, які повинні виконуватися | | | | відповідно до чинних договорів (дозволів) | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | для міських, приміських перевезень |______ | | | (загальна місткість): | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | - марка, модель, кількість автобусів, |______ | | | одиниць | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | - марка, модель, кількість автобусів, |______ | | | одиниць | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | ... | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | необхідна кількість автобусів для |______ | | | перевезень, які повинні виконуватися | | | | відповідно до чинних договорів (дозволів) | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | 2) строк експлуатації (повні роки з року | | | | виготовлення) автобусів, що заявлені | | | | на конкурс, та наявність свідоцтв | | | | відповідності автобусів параметрам | | | | комфортності (на міжміських маршрутах): | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | автобус 1 |______ |______ | |---------------------------------------------+---------+------------| | автобус 2 |______ |______ | |---------------------------------------------+---------+------------| | автобус 3 |______ |______ | |---------------------------------------------+---------+------------| | ... |... |... | |---------------------------------------------+---------+------------| |2. Середньооблікова кількість працівників |______ | | | за період протягом року до дати оголошення| | | | конкурсу з окладом за штатним розписом із | | | | заробітною платою не менше встановленого | | | | законодавством мінімуму, що працюють на | | | | повну ставку, осіб | | | |---------------------------------------------+---------+------------| |3. Кількість працівників, що працюють на |______ | | | повну ставку та перебувають у штаті | | | | підприємства не менш як один рік до дати | | | | оголошення конкурсу, які здійснюють | | | | щоденний контроль за технічним станом | | | | транспортних засобів | | | |---------------------------------------------+---------+------------| | Кількість працівників, що працюють на |______ | | | повну ставку та перебувають у штаті | | | | підприємства не менш як один рік до дати | | | | оголошення конкурсу, які проводять | | | | щоденний огляд стану здоров'я водіїв | | | |---------------------------------------------+----------------------| | Наявність сертифіката відповідності |Серія ______________ | | |----------------------| | |N __________________ | ----------------------------------------------------------------------
___ ____________ 20__ р.
М.П. __________ _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові особи,
що заповнила анкету)
{ Порядок доповнено Додатком 5 згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1310 ( 1310-2009-п ) від 03.12.2009; в редакції
Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }



вгору