Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Нормативи, Перелік від 03.12.20081081
Документ 1081-2008-п, попередня редакція — Редакція від 04.03.2016, підстава - 100-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2008 р. N 1081
Київ
Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 525 ( 525-2009-п ) від 21.05.2009
N 776 ( 776-2009-п ) від 17.07.2009
N 1310 ( 1310-2009-п ) від 03.12.2009
N 609 ( 609-2010-п ) від 21.07.2010
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013
N 100 ( 100-2016-п ) від 04.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р.
N 139 ( 139-2003-п ) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 6, ст. 235);
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань діяльності Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 387 ( 387-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 892).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1081
ПОРЯДОК
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування
{ У тексті Порядку слово "Укртрансінспекція" в усіх відмінках
замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 100 ( 100-2016-п ) від 04.02.2016 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковим для
виконання органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на
договірних умовах для організації забезпечення проведення
конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що
пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на
конкурс документах; { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови
КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган,
утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та
прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
організатор - орган виконавчої влади, виконавчий орган
сільської, селищної, міської ради, який самостійно або із
залученням робочого органу проводить конкурс; { Абзац четвертий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
паритетне виконання перевезень - обслуговування оборотного
рейсу міжміського сполучення, що передбачає відправлення одночасно
двох автобусів з різних кінцевих пунктів маршруту; { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009; в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в
установленому порядку подав заяву та документи для участі в
конкурсі;
робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у
галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та
технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань
організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби
залучається організатором на конкурсних умовах за договором для
організації проведення конкурсу; { Абзац сьомий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
умови конкурсу - встановлені організатором (обов'язкові та
додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати
автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті
конкурсу; { Абзац восьмий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
місце формування оборотного рейсу - один або обидва кінцеві
пункти маршруту, з якого (яких) розпочинається робота на
міжміському маршруті. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

4. Організатором на автобусному маршруті загального
користування є:
Укртрансбезпека - на міжміському і приміському маршрутах, які
виходять за межі території області (міжобласний маршрут); { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні
держадміністрації - на міжміському і приміському маршрутах, які не
виходять за межі території Автономної Республіки Крим, області
(внутрішньообласний маршрут), у тому числі, які проходять від м.
Києва до населених пунктів Київської області та від м. Севастополя
до населених пунктів Автономної Республіки Крим; { Абзац третій
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 609
( 609-2010-п ) від 21.07.2010 }
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
відповідного населеного пункту - на автобусному маршруті, що
проходить у межах населеного пункту (міський маршрут).
5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних
засадах є:
реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного
транспорту;
створення безпечних умов для перевезення пасажирів
автомобільним транспортом;
покращення якості пасажирських перевезень;
створення конкурентного середовища;
забезпечення оновлення рухомого складу;
підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;
забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
6. Об'єктом конкурсу може бути:
маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька
оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення;
маршрут (кілька маршрутів) міського або приміського
автобусного сполучення;
сукупність оборотних рейсів міського або приміського
автобусного сполучення за умови, що кількість таких рейсів на
об'єкті конкурсу становить не менш як 50 на день. { Абзац
четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п )
від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 776 ( 776-2009-п ) від 17.07.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
сукупність маршрутів приміського та маршрутів або оборотних
рейсів міжміського сполучення. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
7. Об'єкт конкурсу визначається організатором.
8. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним
комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання
організатором, крім випадків, передбачених пунктом 54 цього
Порядку.

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

10. Організатор затверджує умови конкурсу, в тому числі
обов'язкові, відповідно до статті 44 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ). Крім обов'язкових
організатор може затверджувати додаткові умови конкурсу (наявність
у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах,
які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, тощо).
Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на об'єкті
конкурсу, який включає міські та приміські автобусні маршрути
загального користування, не менш як одного транспортного засобу,
пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2009-п ) від 03.12.2009; в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

12. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до
участі в конкурсі автомобільного перевізника, який:
1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені
документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять
недостовірну інформацію;
2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у
справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого
проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії
ліквідації;
3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 );
4) не має достатньої кількості транспортних засобів для
виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу,
та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних
договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів
визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання
перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка
становить 10 відсотків для міського, приміського сполучення та
20 відсотків для міжміського сполучення;
5) має несплачені штрафні санкції, накладені
Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи,
накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ), неоскаржені у
судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення конкурсу);
6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим
та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених
частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ). { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
13. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один
перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.
У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати
рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати
перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.
Визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу
14. У разі коли організатор залучає робочий орган, на нього
покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу,
паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх
оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.
Для підготовки інформації про відповідність технічного стану
автобусів претендента умовам перевезень та відповідність
претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки
дорожнього руху організатор не менш як за дев'ять робочих днів до
дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів
на відповідний конкурс до Державтоінспекції.
Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник
за власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури за
погодженням з МВС порядку звернутися до Державтоінспекції.
Підготовлена Державтоінспекцією інформація подається
відповідно до вимог пункту 41 цього Порядку. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009; в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
15. Робочий орган визначається на конкурсних засадах
відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ).
16. З метою визначення на конкурсних засадах робочого органу
організатор:
1) утворює комітет з визначення робочого органу;
2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються
для участі в конкурсі;
3) визначає умови конкурсу;
4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у
засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та
його умови.
17. У конкурсі можуть брати участь підприємства
(організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44
Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), а також
умовам проведення відповідного конкурсу.
18. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства
(організації), які надають послуги з перевезень, провадять
діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням
послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних
перевізників. { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
19. Переможцем конкурсу визначається підприємство
(організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше
відповідає умовам конкурсу.
20. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про
виконання функцій робочого органу.
Строк дії договору встановлюється за домовленістю між
організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.
21. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є
обов'язковим.
У разі відсутності претендентів на здійснення функцій
робочого органу організатор повинен забезпечити проведення
конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з
моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.
Утворення та основні засади діяльності конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників
22. Персональний склад конкурсного комітету затверджується
організатором, який призначає голову, його заступника та
секретаря.
Секретар конкурсного комітету призначається організатором з
числа представників організатора або робочого органу і включається
до складу конкурсного комітету без права голосу. { Пункт 22
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
23. До складу конкурсного комітету входять представники
відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, Укртрансбезпеки, Державтоінспекції та громадських
організацій. При цьому кількість представників громадських
організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним
транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної
кількості представників громадських організацій. { Абзац перший
пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009, N 776 ( 776-2009-п ) від
17.07.2009; в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
До складу конкурсного комітету не можуть входити представники
суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є
перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку
перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих
автомобільних перевізників.
24. Чисельність складу конкурсного комітету визначається
організатором за поданням наведених у пункті 23 цього Порядку
органів та організацій.
Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники
органів виконавчої влади та (або) органів місцевого
самоврядування, решта - представники громадських організацій.
25. До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому
визначається автомобільний перевізник для роботи на міжміському та
приміському автобусних маршрутах, які не виходять за межі
території району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні держадміністрації запрошують представників відповідної
районної держадміністрації.

{ Абзац другий пункту 25 виключено на підставі Постанови КМ
N 609 ( 609-2010-п ) від 21.07.2010 }

26. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх
повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх
згодою.
27. Члени конкурсного комітету:
беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною
системою та зіставленні конкурсних пропозицій
перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про
визначення переможця конкурсу;
мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що
стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій
перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої
думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що
підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме
процедуру проведення конкурсу;
зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку,
об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції
перевізників-претендентів. { Абзац четвертий пункту 27 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
Оголошення про проведення конкурсу
на визначення автомобільного перевізника
28. Організатор або робочий орган публікує в друкованих
засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів
до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих
оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової
інформації), яке повинне містити таку інформацію: { Абзац перший
пункту 28 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
1) найменування організатора та робочого органу;
2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта
конкурсу:
на міжміському маршруті - номер рейсу, початковий та кінцевий
пункти маршруту, протяжність, час відправлення з кінцевих пунктів
та прибуття до них, особливості періодичності виконання
перевезень, рекомендовану кількість зірочок за параметрами
комфортності; { Абзац другий підпункту 2 пункту 28 в редакції
Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
на міському та приміському маршруті - номер маршруту,
найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або
кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та
інтервал, особливості періодичності виконання перевезень
(сезонний, у певні дні тижня тощо); { Абзац третій підпункту 2
пункту 28 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
3) умови конкурсу;
4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт
конкурсу;
5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
{ Підпункт 5 пункту 28 в редакції Постанови КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за
якою подаються документи для участі в конкурсі;
7) місце та дата одержання бланків документів для участі в
конкурсі;
8) місце, дата та час початку проведення засідання
конкурсного комітету;
9) розмір плати за участь у конкурсі;
10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса
веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

{ Підпункт 11 пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ
N 525 ( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

Подання документів для участі у конкурсі
29. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на
кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з
додатками 1 або 2, і такі документи:

{ Підпункт 1 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання
послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному
примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох
конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до
використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки,
моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця
водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного
знака, року випуску транспортного засобу; { Підпункт 3 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який
пропонується до використання на автобусному маршруті;
5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у
конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу; { Підпункт 5 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або
тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до
використання на маршруті;
7) копію документа, що підтверджує проведення процедури
санації (за умови проведення санації);
8) перелік транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які
пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова
інформація про їх відсутність; { Підпункт 8 пункту 29 в редакції
Постанови КМ N 1310 ( 1310-2009-п ) від 03.12.2009 }
9) анкету відповідно до пункту 32 цього Порядку;

{ Підпункт 10 пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ
N 525 ( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і
сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два
квартали. { Пункт 29 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх
надходження організатор. { Абзац пункту 29 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2009-п ) від 21.05.2009; в
редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
30. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються,
прошиваються, підписуються уповноваженою особою
перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням
кількості сторінок цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються
перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою "N 1", який містить документи для
участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення
строку їх прийняття.
Конверт (пакет) з позначкою "N 2", який містить документи з
інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи
перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного
комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для
участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні,
ним робиться однакова відмітка на конвертах N 1 і 2, які
стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити
приналежність їх одне одному.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі
визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих
днів до дати проведення конкурсу. { Пункт 30 в редакції Постанов КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
31. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які
надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення
конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є
перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного
комітету.
32. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за
формою згідно з додатком 5, в якій передбачаються питання, що
будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що
містяться у документах для участі у конкурсі, та під час
підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій
перевізників-претендентів. { Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
33. Документи, які надійшли до організатора після
встановленого строку, не розглядаються. { Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
34. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох
конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного
комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання
перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен
визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах,
про що робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатками 1 і
2), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з
вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.
При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.
35. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в
конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до
організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в
усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента)
протягом трьох днів.
36. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути
доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20
днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах
масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.
{ Пункт 36 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
37. Достовірність інформації, викладеної у заяві та
документах, визначених пунктом 29 цього Порядку, перевіряється
організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до
дати проведення конкурсу.
38. Під час приймання документів організатор або робочий
орган повинен створити умови для одержання
перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики
об'єкта конкурсу.
39. Подані на конкурс документи реєструються організатором
або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані
несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному
перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів,
внесених за участь в конкурсі. { Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
Проведення конкурсу та визначення переможця
40. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає
пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими
показниками:
наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають
умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія,
пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового
обладнання);
наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для
заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу; { Абзац
третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення
осіб з обмеженими фізичними можливостями; { Абзац четвертий пункту
40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2009-п ) від 03.12.2009 }
наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам
комфортності (для міжміського перевезення);
строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк
фактичної експлуатації);
наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення
пасажирів автобусами ліцензійним умовам;
наявність та характеристика виробничої бази; { Абзац восьмий
пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
умови підтримання належного технічного та санітарного стану
рухомого складу;
умови контролю технічного стану транспортних засобів перед
виїздом;
умови виконання регламентних робіт з технічного
обслуговування та ремонту транспортних засобів;
досвід роботи перевізника-претендента; { Абзац дванадцятий
пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху,
транспортного законодавства, ліцензійних умов;
якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті
(у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного
(наданого) на підставі попереднього конкурсу;
інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний
ефект від його діяльності; { Абзац пункту 40 в редакції Постанови
КМ N 525 ( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
умови контролю за станом здоров'я водіїв. { Пункт 40
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
41. Під час проведення конкурсу представники організатора та
органів державного контролю, які входять до складу конкурсного
комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про
діяльність перевізника-претендента.
Представники органів державного контролю несуть персональну
відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до
законодавства. { Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 525 ( 525-2009-п ) від 21.05.2009 } { Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
42. У разі участі в конкурсі двох або більше
перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з
використанням бальної системи оцінки пропозицій
перевізників-претендентів відповідно до цього Порядку та Закону
України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ). { Абзац перший
пункту 42 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
Сумарна кількість балів, одержаних кожним
перевізником-претендентом згідно з додатком 4, є підставою для
визначення переможця конкурсу. { Абзац другий пункту 42 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
43. Під час проведення конкурсу запрошуються всі
перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у
присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам
надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних
пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від
перевізників-претендентів не приймаються. { Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }
44. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на
конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має
довіреність, видану перевізником-претендентом.
45. У разі відсутності на конкурсі представника
перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні
пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.
46. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент,
який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів
відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
Претендентом, який посів друге місце, визнається
перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав
найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій
перевізників-претендентів без урахування показника переможця
конкурсу.
У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість
балів, під час визначення переможця конкурсу та
перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той
перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат
відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а
також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво
відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання
таких документів або подання їх кількома
перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів,
переможець визначається шляхом голосування.
Перевізника-претендента, визнаного відповідно до пункту 42
цього Порядку переможцем, може бути визнано таким лише у разі
набрання ним за окремим об'єктом конкурсу кількості балів, що є
вищою нуля. { Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
47. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним
комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини
його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його
заступника, простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника
голови конкурсного комітету).
48. Під час проведення засідання конкурсного комітету
здійснюється технічний аудіозапис.
Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора протягом
усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору або
виданого дозволу. { Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
49. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця
конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами
розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам
під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який
підписується присутнім головою або заступником голови та
секретарем конкурсного комітету, і подається організатору. { Пункт 49 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
50. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити
інформацію про:
дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;
прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету,
які присутні на засіданні;
номери та назви об'єктів конкурсу;
найменування перевізників-претендентів;
результати голосування членів конкурсного комітету або
результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій
перевізників-претендентів;
рішення конкурсного комітету про визначення переможця
конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду
посів друге місце;
рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в
конкурсі, якщо воно мало місце. { Пункт 50 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
51. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця
конкурсу вводяться в дію наказом (постановою або іншим розпорядчим
документом) організатора протягом не більш як 30 робочих днів з
дня проведення конкурсу. { Пункт 51 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
52. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету
подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента
протягом п'яти днів з дня її надходження. У разі надходження
письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення
протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного
комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно
до пункту 49 цього Порядку. { Пункт 52 в редакції Постанов КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }
53. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту
набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з
переможцем конкурсу договір (на міському та внутрішньообласному
автобусних маршрутах) або видає дозвіл (на міжобласному
автобусному маршруті) згідно з обов'язковими умовами визначеного
конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими
перевізником-претендентом.
У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став
переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору
(одержання дозволу) договір укладається (дозвіл видається) з
перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі
відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, рейс
(маршрут) включається до об'єкта іншого конкурсу.
У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі
(рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного
об'єкта конкурсу.
Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем
у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) на
кожний об'єкт конкурсу окремо.
Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який
видається за результатами конкурсу, становить від трьох до п'яти
років.
Дія договору (дозволу) не може бути достроково зупинена в
частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або
виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.
Строк дії договору (дозволу) не може бути продовжено, а рейси
(маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.
Організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за два
місяці до моменту закінчення строку дії договору (дозволу).
У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого)
за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії
чинних документів на перевезення. { Пункт 53 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }

{ Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

55. Організатор має право:
1) прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи
його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами
конкурсу:
у разі надходження від органів виконавчої влади письмової
інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом,
який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу,
недостовірної інформації;
у разі надходження від органів виконавчої влади письмової
інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом,
який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге
місце, недостовірної інформації;
2) провести конкурс до моменту закінчення строку дії
відповідного договору (дозволу), однак не раніше ніж за три місяці
до настання такого моменту. У такому разі дія договору (дозволу),
укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після
закінчення строку дії чинних документів на перевезення;
3) достроково розірвати договір (позбавити дозволу) з
автомобільним перевізником у разі:
порушення ним умов договору (дозволу). У такому разі для
роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за
результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на
строк до закінчення дії договору (дозволу), який було розірвано
(позбавлено), а в разі його відмови чи відсутності - призначати до
проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на
строк не більш як три місяці;
надходження від органів виконавчої влади письмової
інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної
інформації;
порушення ним умов договору (дозволу) під час виконання
перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами
конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;
4) укласти договір (видати дозвіл) з автомобільним
перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що
зайняв друге місце, у разі:
настання обставин, що передбачені абзацом третім підпункту 3
цього пункту на строк дії договору (дозволу), який було розірвано;
відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем
конкурсу, від укладення договору (одержання дозволу);
5) у випадках, передбачених Законом України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), укласти договір (видати
дозвіл) з автомобільним перевізником (який працює на цьому
напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити
об'єкт на конкурс;
6) у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету
призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду
автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених
об'єктом конкурсу. { Пункт 55 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
56. Контроль за виконанням умов договору (дозволу) здійснює
організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією,
за наявності відповідного звернення або доручення організатора.
Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів
57. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок
коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у
конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
58. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється
організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати
300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання
заяви про участь у конкурсі. { Абзац перший пункту 58 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 953 ( 953-2011-п ) від
29.06.2011 }
Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу
з урахуванням таких характеристик:
кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;
наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів
(маршрутів).
59. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох
конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.
60. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням
конкурсу, включає витрати з:
підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;
розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах
масової інформації;
організації приймання документів;
перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента
інформації;
аналізу та оцінки відповідності пропозицій
перевізника-претендента умовам конкурсу;
підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного
комітету;
доведення результатів конкурсу до відома
перевізників-претендентів;
подання перевізникам-претендентам інформації про участь у
конкурсі;
технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання
приміщень для його проведення; { Абзац десятий пункту 60 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009 }
виготовлення паспортів автобусних маршрутів.
Кошторис затверджує організатор.
61. Затверджений організатором кошторис є підставою для
визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у
конкурсі.
У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів
коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена
кошторисом, різницю оплачує організатор.
62. Плата за участь у конкурсі вноситься
перевізником-претендентом на рахунок організатора або робочого
органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного
об'єкта конкурсу.вгору