Документ 1081-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.09.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 48, ст.409 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178) такі
зміни:
1. У частині першій статей 10, 49 і 52 слова "органи
соціального забезпечення" в усіх відмінках замінити словами
"органи соціального захисту населення" у відповідному відмінку.
2. У статті 48 слова "відділу соціального забезпечення"
замінити словами "органу соціального захисту населення".
3. У статтях 57 і 58 слова "пенсіонера з числа
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ" замінити словами "особи, якій призначена пенсія
відповідно до цього Закону".
4. Статтю 61 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання
пенсіонера здійснено за рахунок держави".
5. Статтю 64 викласти в такій редакції:
"Стаття 64. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією
грошових доходів населення
Призначені військовослужбовцям, особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей пенсії
підвищуються відповідно до Закону України "Про індексацію грошових
доходів населення" ( 1282-12 ).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 1999 року
N 1081-XIVвгору