Документ 1080/95, поточна редакція — Прийняття від 18.11.1995

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії

У зв'язку зі створенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку п о с т а н о в л я ю:
Абзац перший пункту 27 Положення про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від
19 лютого 1994 року N 55 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії", викласти в такій редакції:
"Державний контроль за діяльністю фонду відповідно до Закону
України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) і цього
Положення забезпечують Міністерство фінансів України та місцеві
фінансові органи, а в межах повноважень, визначених
законодавством України, - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 18 листопада 1995 року
N 1080/95вгору