Про перелік товарів критичного імпорту
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.19991080
Документ 1080-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.06.2000, підстава - 905-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 червня 1999 р. N 1080
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 905 ( 905-2000-п ) від 05.06.2000 )
Про перелік товарів критичного імпорту
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1206 ( 1206-99-п ) від 07.07.99
N 2008 ( 2008-99-п ) від 29.10.99
N 2133 ( 2133-99-п ) від 25.11.99
N 2193 ( 2193-99-п ) від 01.12.99
N 2280 ( 2280-99-п ) від 11.12.99 )
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ
N 797 ( 797-2000-п ) від 15.05.2000 )

Відповідно до статті 2 Закону України "Про внесення змін до
статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 624-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік товарів критичного імпорту згідно з
додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України про визначення товарів критичного імпорту згідно
з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 52
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 червня 1999 р. N 1080
ПЕРЕЛІК
товарів критичного імпорту
------------------------------------------------------------------ Код товару згідно | Опис товару згідно з ТН ЗЕД з ТН ЗЕД | ------------------------------------------------------------------ 0105 11000 Курчата племінні живі
03.03 79990 Інша риба некондиційна для годівлі хутрових
звірів
1208 10000 Шрот сої
1801 00000 Какао-боби цілі або подрібнені, сирі або
смажені
2510 20000 Фосфати кальцію природні, а також мелені
2519 90300 Магнезія перепалена
2606 00000 Руди та концентрати алюмінієві
2610 00000 Руди та концентрати хромові
2701 12900 Вугілля кам'яне інше
2701 19000 Вугілля кам'яне, інше
2701 12100 Вугілля коксівне
2704 00110 Кокс і напівкокс із вугілля для виробництва
електродів
2707 99990 Смола важка піролізу "К"
2709 00900 Тільки нафта сира
2711 21000 Газ природний
2712 90390 Вазелін, парафін, озокерит, воск лігнітний
чи торф'яний для інших цілей
2901 21000 Етилен
3002 20000 Вакцини для людей
3002 39000 Вакцини ветеринарні, інші
3808 30100 Гербіциди
3811 21000 Присадки до масел із вмістом нафти або
нафтопродуктів, отриманих із бітумінозних
мінералів
3815 12000, Каталізатори на носіях, що містять як
активний компонент дорогоцінні метали 3815 19000 або їх сполуки, та каталізатори інші
3901 20000 Поліетилен, що має питому масу 0,94 або
більше, інший
3903 30000 Сополімери акрилонітрилбутадієнстирольні
(ABS)
4001 22000 Каучук натуральний, технічно
спеціалізований (TCNR)
4002 19000 Каучук бутадієн-стирольний (SBR)
4002 20000 Каучук бутадієновий (BR)
4301 10000 Сировина хутрова: норки
4301 30000 Сировина хутрова: ягнят
4703 21000 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна,
крім розчинних сортів, напівбілена або
білена, з хвойних порід
4703 29000 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна,
крім розчинних сортів, напівбілена або
білена, з листяних порід
4704 21000 Целюлоза деревна, сульфітна, крім розчинних
сортів, напівбілена або білена, з хвойних
порід
5201 00100 Волокно бавовняне, нечесане: гігроскопічне
або відбілене
5201 00900 Волокно бавовняне, нечесане, інше
7102 31000 Алмази непромислові: необроблені або просто
розпилені, розколоті або такі, що пройшли
чорнову обробку (алмазна сировина)
7202 49500 Ферохром, що містить за масою понад 0,05 %,
але не більш як 0,5 % вуглецю
7202 92000 Ферованадій
7210 70110 Біла жерсть лакована завширшки не менш як
600 мм
7312 10950 Канати, троси з покриттям оцинковані,
стальні, стволові, довгомірні
8401 30000 Тепловидільні елементи (касети),
неопромінені (для ядерних реакторів)
8401 40900 Частини ядерних реакторів, інші
8405 10000 Газогенератори чи парогенератори з очисними
установками та без них
8421 21900 Обладнання для фільтрування або очищення
рідин і газів, інше
8433 90000 Запасні частини до зернозбиральних
комбайнів
8433 51000 Комбайни зернозбиральні
8473 30000 Частини та пристрої до машин, зазначених у
товарній позиції 8471
8479 89800 Машини та механічні пристрої спеціального
призначення, інші
8481 80630 Клапани із сталі
8607 11000 Візки моторні тільки до трамваїв широкої
колії
8607 99900 Запасні частини до рухомого складу, інші
8701 20 100 Тільки сідельні автотягачі

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1206
( 1206-99-п ) від 07.07.99, N 2008 ( 2008-99-п ) від 29.10.99,
N 2133 ( 2133-99-п ) від 25.11.99, N 2193 ( 2193-99-п ) від
01.12.99 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 1999 р. N 1080
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України про визначення
товарів критичного імпорту, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.
N 1145 ( 1145-98-п ) "Про перелік товарів критичного імпорту"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1126).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня
1998 р. N 1554 ( 1554-98-п ) "Про доповнення переліку товарів
критичного імпорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 39,
ст. 1449).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1998 р.
N 1569 ( 1569-98-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1145" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 40, ст. 1477).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада
1998 р. N 1731 ( 1731-98-п ) "Про доповнення переліку товарів
критичного імпорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44,
ст. 1631).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада
1998 р. N 1755 ( 1755-98-п ) "Про доповнення переліку товарів
критичного імпорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 45,
ст. 1668).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада
1998 р. N 1881 ( 1881-98-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1145" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1755).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р.
N 1966 ( 1966-98-п ) "Про зміну ставок ввізного мита на окремі
товари та включення цих товарів до переліку товарів критичного
імпорту".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 р.
N 1974 ( 1974-98-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1145" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 50, ст. 1851).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1998 р.
N 2037 ( 2037-98-п ) "Про доповнення переліку товарів критичного
імпорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1899).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1998 р. N 2072 ( 2072-98-п ) "Про доповнення переліку товарів
критичного імпорту" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52,
ст. 1936).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня
1998 р. N 2093 ( 2093-98-п ) "Про внесення доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1145" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1950).
12. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від
22 січня 1999 р. N 76 ( 76-99-п ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету
Міністрів України сільськогосподарської техніки та порядок
розрахунків за неї" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 4,
ст. 135). ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 2280
( 2280-99-п ) від 11.12.99 )вгору