Документ 1080-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.12.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2018 р. № 1080
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727 “Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2524) зміни, що додаються.

2. Обласним державним адміністраціям під час розподілу стабілізаційної дотації спрямувати в першочерговому порядку кошти на збалансування місцевих бюджетів гірських населених пунктів з метою недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, крім тих працівників, що отримують заробітну плату за рахунок освітньої та медичної субвенцій.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1080

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727

1. У постанові:

1) доповнити постанову пунктом 1-5 такого змісту:

“1-5. Затвердити розподіл у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 200000 тис. гривень згідно з додатком 5.”;

2) доповнити постанову додатком 5 такого змісту:


“Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів Україн
від 16 вересня 2015 р. № 727

РОЗПОДІЛ
у 2018 році стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2018 р., осіб-1

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за січень - листопад 2018 р., тис. гривень-1

Індекс відносної податкоспроможності

Приведений індекс відносної податкоспроможності

Обсяг стабілізаційної дотації, тис. гривень


Обласний бюджет:


02100000000

Вінницької області

1 575 808

4 542 303,9

0,9675

1,0325

8 181,8

03100000000

Волинської області

1 038 457

2 409 085

0,7787

1,2213

9 677,9

04100000000

Дніпропетровської області

3 231 140

12 727 038,4

1,3221

0,6779

5 371,9

05100000000

Донецької області

1 930 598

6 688 606

1,1629

0,8371

6 633,4

06100000000

Житомирської області

1 231 239

3 335 884,4

0,9094

1,0906

8 642,2

07100000000

Закарпатської області

1 258 155

2 487 435

0,6636

1,3364

10 590

08100000000

Запорізької області

1 723 171

5 965 064,1

1,1619

0,8381

6 641,3

09100000000

Івано-Франківської області

1 377 496

2 789 119,4

0,6796

1,3204

10 463,2

10100000000

Київської області

1 754 284

7 012 066,6

1,3416

0,6584

5 217,3

11100000000

Кіровоградської області

956 250

2 854 390,8

1,0019

0,9981

7 909,2

12100000000

Луганської області

692 446

1 861 341,8

0,9023

1,0977

8 698,5

13100000000

Львівської області

2 529 608

7 494 392,9

0,9944

1,0056

7 968,7

14100000000

Миколаївської області

1 141 324

3 358 953,8

0,9878

1,0122

8 021

15100000000

Одеської області

2 383 075

7 317 203,1

1,0306

0,9694

7 681,8

16100000000

Полтавської області

1 413 829

5 394 105,1

1,2806

0,7194

5 700,7

17100000000

Рівненської області

1 160 647

2 586 446,6

0,748

1,252

9 921,2

18100000000

Сумської області

1 094 284

3 187 566,3

0,9777

1,0223

8 101

19100000000

Тернопільської області

1 052 312

2 174 214,4

0,6935

1,3065

10 353,1

20100000000

Харківської області

2 694 007

8 723 292,5

1,0868

0,9132

7 236,4

21100000000

Херсонської області

1 046 981

2 369 225,5

0,7595

1,2405

9 830,1

22100000000

Хмельницької області

1 274 409

3 337 878,9

0,8791

1,1209

8 882,3

23100000000

Черкаської області

1 220 363

3 441 966,1

0,9467

1,0533

8 346,6

24100000000

Чернівецької області

906 701

1 520 966,8

0,563

1,437

11 387,2

25100000000

Чернігівської області

1 020 078

2 801 800,4

0,9219

1,0781

8 543,2

_________
Усього35 706 662


106 380 347,825,2389


200 000

__________
-1 Дані щодо чисельності наявного населення та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів наведено без урахування населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, згідно з переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564).”.

2. Доповнити Порядок та умови надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені зазначеною постановою, пунктом 8-3 такого змісту:

“8-3. У 2018 році розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 200000 тис. гривень здійснюється між обласними бюджетами за формулою, визначеною у пункті 8 цих Порядку та умов.”.вгору