Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2006108
Документ 108-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2006 р. N 108
Київ
Про утворення Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки щодо
утворення на базі Інституту навчальної літератури,
Науково-методичного центру середньої освіти, Науково-методичного
центру професійно-технічної освіти, Науково-методичного центру
вищої освіти, Науково-методичного центру організації, розробки та
виробництва засобів навчання Міністерства освіти і науки, що
ліквідуються, державної наукової установи - Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти із штатною чисельністю до 170 посад
науково-педагогічних працівників та віднесенням його до сфери
управління Міністерства освіти і науки.
Утворення Інституту здійснити у межах бюджетних асигнувань,
передбачених Міністерству освіти і науки у Державному бюджеті
України на 2006 рік ( 3235-15 ) на методичне забезпечення
діяльності навчальних закладів.
Міністерству освіти і науки затвердити у місячний строк
статут і структуру Інституту та здійснити інші організаційні
заходи щодо його матеріально-технічного та кадрового забезпечення.
2. У підрозділі "МОН" розділу 3 "Заклади у галузі освіти"
переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з
позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі
освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій,
видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1133
( 1133-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34,
ст. 1573; 2003 р., N 36, ст. 1945), слова "Інститут навчальної
літератури (м. Київ)" замінити словами "Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти".
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 6 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1378
( 1378-2003-п ) "Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і
студентів навчальних закладів підручниками та посібниками"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1945).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28вгору