Питання стипендіального забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.20121078
Документ 1078-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - 1047-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 листопада 2012 р. № 1078
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1047 від 28.12.2016}

Питання стипендіального забезпечення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 “Деякі питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 21, ст. 588; 2012 р. № 20, ст. 739; № 58, ст. 2339) зміну, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

підпункти 3 і 4 пункту 1 та підпункти 1-4 пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 “Деякі питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 21, ст. 588);

абзаци третій - восьмий підпункту 1 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 177 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 739).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2012 р. № 1078

ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165

Доповнити постанову пунктом 1-4 такого змісту:

“1-4. Установити з 1 грудня 2012 року:

1) розмір академічної стипендії Президента України:

для учнів - 800 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, - 1000 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 1200 гривень на місяць;

2) розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

для учнів - 700 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, - 900 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 1100 гривень на місяць;

3) розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів:

учасникам - 1100 гривень на місяць;

призерам - 1200 гривень на місяць;

4) розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук - 1100 гривень на місяць;

5) розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури - 1100 гривень на місяць;

6) розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів - 1200 гривень на місяць.”.вгору