Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 17.07.20031078
Документ 1078-2003-п, попередня редакція — Редакція від 13.02.2014, підстава - 36-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Додаток 3
до Порядку

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів працюючих пенсіонерів

Показники

Одиниця виміру

Номер рядка

Варіанти

I

II

III

1.

Заробітна плата

гривень

1

300

650

250

2.

Пенсія

-"-

2

90

90

90

3.

Величина індексу споживчих цін

відсотків

3

102,1

102,1

102,1

4.

Величина приросту індексу споживчих цін
(рядок 3 - 100 відсотків)

-"-

4

2,1

2,1

2,1

5.

Індексація заробітної плати за місцем роботизаробітна плата, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

гривень

5

300

365

250


сума індексації заробітної плати
(рядок 5 х рядок 4 : 100)

-"-

6

6,30

7,67

5,25


заробітна плата разом із сумою індексації
(рядок 1 + рядок 6)

-"-

7

306,3

657,6

255,2

6.

Індексація пенсіїрозмір пенсії, що підлягає індексації

-"-

8

65

-

90


сума індексації пенсії
(рядок 8 х рядок 4 : 100)

-"-

9

1,37

-

1,89


розмір пенсії до виплати
(рядок 2 + рядок 9)

-"-

10

91,37

90

91,89
Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. № 526)

ПРИКЛАД
проведення індексації у разі підвищення грошових доходів

Заробітну плату підвищено в січні 2011 року.

Розмір підвищеної заробітної плати становить 1200 гривень, у тому числі посадовий оклад 1000 гривень та надбавка за вислугу років (20 відсотків) 200 гривень.

Під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації січень 2011 року вважається базовим. Індексація у січні не проводиться.

Починаючи з лютого 2011 року (наступного за базовим місяця) розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком до перевищення встановленого пунктом 11 цього Порядку порогу індексації (101 відсоток).

Сума індексації заробітної плати нараховується виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2011 році становив: у січні - березні - 941 гривню, у квітні - вересні - 960 гривень.

Розрахунок індексу споживчих цін для проведення індексації та суми індексації наведений у таблиці:


Індекс споживчих цін, відсотків

Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотків

Сума індексації, гривень

до попереднього місяця за даними Держстату

для визначення суми індексації

2011 рік:

січень

101

базовийлютий

100,9

100,9березень

101,4

102,3
(1,009 х 1,014 х
х 100)квітень

101,3

101,3травень

100,8

100,8

2,3
(102,3 - 100)

22,08
(960 х 2,3 :
: 100)

червень

100,4

101,2
(1,008 х 1,004 х
х 100)

3,6
(1,023 х1,013 х
х 100 - 100)

34,56
(960 х 3,6 :
: 100)

липень

98,7

98,7

3,6

34,56

серпень4,9
(1,023 х 1,013 х
х 1,012 х 100 -
- 100)

47,04
(960 х 4,9 :
: 100)

вересень4,9

47,04

Виходячи з наведених у таблиці даних грошовий дохід з урахуванням суми індексації у вересні 2011 року становив 1247,04 гривні (1000 + 200 + 47,04 = 1247,04).

При цьому у вересні 2011 р. відбувається чергове підвищення заробітної плати. Посадовий оклад підвищується на 30 гривень і становить 1030 гривень (1000 + 30 = 1030). У зв’язку з цим надбавка за вислугу років збільшується і становить 206 гривень (1030 х 20 : 100 = 206).

Усього заробітна плата з урахуванням суми підвищення за вересень становить 1236 гривень (1000 + 30 + 206 = 1236). Сума підвищення заробітної плати порівняно з попереднім місяцем становить 36 гривень (1236 – 1200 = 36).

Оскільки заробітна плата з урахуванням суми підвищення за вересень (1236 гривень) менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення (1247,04 гривні) у базовому місяці вересні, сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Розрахунок здійснюється у такий спосіб: у вересні провадиться підвищення заробітної плати, розмір якої з урахуванням суми підвищення становить 1236 гривень, та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати - 11,04 гривні (47,04 – 36 = 11,04).

Грошовий дохід за вересень 2011 року становить 1247,04 гривні, з них:

1236 гривень - заробітна плата з урахуванням підвищення з вересня 2011 року (1000 + 30 + 206 = 1236);

11,04 гривні - різниця між сумою індексації та сумою підвищення (47,04 – 36).

Для проведення подальшої індексації вересень 2011 року, в якому було підвищено заробітну плату, вважається базовим під час розрахунку індексу споживчих цін. Починаючи з жовтня 2011 року розрахунок індексу споживчих цін для подальшої індексації здійснюється наростаючим підсумком.

При цьому сума індексації 11,04 гривні фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення розміру заробітної плати, при якому таке збільшення повинне перевищити зазначену фіксовану величину.

Якщо наступне підвищення заробітної плати не перевищує фіксовану величину, то здійснюється підвищення заробітної плати та додається раніше зафіксована величина індексації.

Наприклад, заробітна плата працівника у грудні 2011 року зросла на 10 гривень і становила 1246 гривень (1236 + 10 = 1246, де 1236 - заробітна плата з урахуванням підвищення з вересня; 10 - сума підвищення заробітної плати з грудня). Грошовий дохід працівника у грудні 2011 року становитиме 1257,04 гривні (1236 + 10 + 11,04 = 1257,04, де 11,04 гривні - фіксована сума індексації з вересня). Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації грудень є базовим.

У разі коли на момент чергового підвищення заробітної плати настає право на проведення індексації і сума індексації буде більшою, ніж сума підвищення заробітної плати, необхідно здійснити підвищення заробітної плати, зберегти раніше зафіксовану суму індексації та додати суму індексації, визначену з урахуванням чергового підвищення заробітної плати.

Наприклад, у травні 2012 року заробітна плата зросте на 10 гривень і становитиме 1256 гривень (1246 + 10 = 1256, де 1246 гривень - заробітна плата з урахуванням підвищення з грудня 2011 року; 10 гривень - сума підвищення з травня 2012 року). Сума індексації у травні 2012 року становитиме 16,8 гривні. Грошовий дохід за травень 2012 року становить 1273,84 гривні (1246 + 10 + 11,04 + 6,80 (16,80 - 10) = 1273,84, де 11,04 гривні - фіксована величина суми індексації з вересня 2011 року; 6,8 гривні - фіксована величина суми індексації у травні 2012 року). Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації травень є базовим.

У разі коли сума підвищення заробітної плати у травні 2012 року перевищить суму виплат індексації, травень вважатиметься базовим під час обчислення індексу споживчих цін. Індексація в травні не виплачується. Починаючи з червня 2012 року для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком до перевищення порогу індексації.

Наприклад, посадовий оклад працівника становить 1246 гривень і його розмір підвищується у травні 2012 року на 30 гривень. Крім того, працівник отримує 11,04 гривні фіксованої величини суми індексації з вересня 2011 року. Сума індексації, яка виплачується у травні 2012 року, становить 16,8 гривні. Оскільки сума підвищення заробітної плати (30 гривень) перевищує суму виплат індексації 27,84 гривні (11,04 + 16,8 = 27,84), грошовий дохід у травні 2012 становить 1276 гривень (1246 + 30 = 1276).

{Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006; в редакції Постанови КМ № 526 від 13.06.2012;  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 36 від 29.01.2014}Додаток 5
до Порядку

ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції

Обчислення суми індексації у разі підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції

Заробітна плата не підвищувалася із січня 2005 року.

Грошовий дохід працівника за грудень 2004 р. становив 624,75 гривні, у тому числі:

600 - заробітна плата;

24,75 - сума індексації (24,75 = 386,73 х 6,4 : 100), де 386,73 - прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 2004 рік; 6,4 відсотка - індекс споживчих цін, що застосовується для проведення індексації за грудень 2004 р. згідно з цим Порядком.

Підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції відбувається починаючи з 1 січня 2005 року. При цьому обсяг підвищення грошових доходів населення з урахуванням суми попередньої індексації повинен перевищувати її на певну суму, або відсоток. Так, грошовий дохід за січень 2005 р. з урахуванням підвищення повинен бути не менш як 624,75 гривні.

Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у січні визначено у сумі 25 гривень.

Таким чином, загальний дохід за січень 2005 р. становить 649,75 гривні (624,75+25), де 624,75 гривні - грошовий дохід з урахуванням суми попередньої індексації; 25 гривень - обсяг підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.

Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом починаючи з лютого 2005 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком і суми індексації. Обчислення проводиться до настання перевищення нарахованої індексації суми підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у січні 2005 р. (25 гривень).

Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (для індексації заробітної плати), що у 2005 році становив 453 гривні.

Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:


Індекс споживчих цін, відсотків

Величина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотків

Сума індексації, гривень

до попереднього місяця за даними Держкомстату (умовні прогнозні індекси)

для визначення суми індексації

2005 рік:

січень

101,7

базовийлютий

101

101березень

101,6

102,6

(1,010 х
1,016 х 100)квітень

100,7

103,3

(1,010 х
х 1,016 х
х 1,007 х 100)травень

100,6

104

2,6

11,78(1,010 х
1,016 х
х 1,007 х
1,006 х
х 100)

(102,6 - 100)

(453 х 2,6: 100)

червень

100,6

104,6

3,3

14,95(1,010 х
1,016 х
1,007 х
1,006 х
1,006 х 100)

(103,3 - 100)

(453 х 3,3: 100)

липень

100,3

104,9

4

18,2(1,010 х
1,016 х
х 1,007
1,006 х
1,006 х
1,003 х 100)

(104 - 100)

(453 х 4 : 100)

серпень

100

104,9

4,6

20,84

вересень

100,4

105,3

4,9

22,2(1,010 х
1,016 х
х 1,007 х
1,006 х
х 1,006 х
1,003 х
х 1,000 х
1,004 х
х 100)

(104,9 - 100)

(453 х 4,9: 100)

жовтень

100,9

106,3

4,9

22,2(1,010 х
1,016 х
х 1,007 х
1,006 х
х 1,006 х
1,003 х
х 1,000 х
1,004 х
х 1,009 х 100)листопад5,3

24,01
(105,3 - 100)

(453 х 5,3: 100)

грудень6,3

28,54
(106,3 - 100)

(453 х 6,3: 100)

Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за жовтень, на підставі якого нарахована сума індексації (28,54 гривні) перевищує суму підвищення грошового доходу (25 гривень), згідно з пунктом 1-1 цього Порядку, відновлюється починаючи з грудня 2005 р. індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу споживчих цін (6,3 відсотка), або здійснюється чергове підвищення грошових доходів громадян випереджаючим шляхом.

У разі відновлення індексації сума грошового доходу за грудень 2005 р. разом із сумою індексації повинна становити 653,29 гривні (624,75 + 28,54). Тобто працівникові виплачується більша за величиною сума доходів за грудень, а саме - на суму індексації (28,54 гривні) замість суми підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом (25 гривень).

Подальша індексація повинна проводиться із застосуванням індексів, визначених згідно з цим Порядком.

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 170 від 12.03.2008}вгору