Документ 1077-IV, поточна редакція — Прийняття від 09.07.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селищу міського типу Жовтень
Тисменицького району Івано-Франківської області
колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.36 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селищу міського типу Жовтень Тисменицького району
Івано-Франківської області колишнє найменування - селище міського
типу Єзупіль.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 липня 2003 року
N 1077-IVвгору