Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 14.12.20161077-р
Документ 1077-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 грудня 2016 р. № 1077-р
Київ

Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки

1. Затвердити план заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, іншим органам, установам та організаціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

щороку до 1 лютого подавати Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 1077-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки

Найменування заходу

Зміст завдання

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатори виконання

Координація роботи та нормативно-правове забезпечення формування і розвитку Національної системи кваліфікацій

1. Виявлення і забезпечення участі всіх заінтересованих сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій

відновлення роботи Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

грудень 2016 року

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 10)
оновлення персонального складу міжвідомчої робочої групи
проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії

2. Створення нормативно-правової бази для функціонування Національної системи кваліфікацій

проведення аналізу законодавства та розроблення пропозицій щодо законодавчого забезпечення формування Національної системи кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2016-2017 роки

визначення переліку нормативно-правових актів, які потребують розроблення або внесення змін, для забезпечення впровадження Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій

розроблення та внесення відповідних змін до законодавства, необхідних для імплементації норм та положень Національної системи кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2017 рік

внесення відповідних змін до законодавства

визначення потреб та можливостей (кадрові, функціональні) заінтересованих сторін та розроблення пропозицій щодо забезпечення їх участі у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2016-2017 роки

розроблення пропозицій щодо забезпечення участі заінтересованих сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій

3. Визначення ролі та обов’язків (функцій) усіх сторін, органів та організацій, заінтересованих в участі у формуванні та розвитку Національної системи кваліфікацій

підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо розроблення, затвердження і перегляду професійних стандартів

Мінсоцполітики
МОН
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2016-2017 роки

ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення, затвердження та перегляду професійних стандартів

підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти

МОН
Мінсоцполітики
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2017 рік

ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти

4. Періодичний перегляд Національної рамки кваліфікацій відповідно до потреб розвитку економіки, суспільства, вимог загально-європейських рамок кваліфікацій

створення механізму періодичного перегляду Національної рамки кваліфікацій, оновлення її дескрипторів, рівнів та структури

МОН
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2020 рік

підготовка пропозицій щодо можливого перегляду дескрипторів, рівнів Національної рамки кваліфікацій та її структури відповідно до загальноєвропейських рамок кваліфікацій

Модернізація системи прогнозування потреби в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів

5. Створення системи прогнозування потреби у кваліфікаціях

модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів

МОН
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
місцеві органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2016-2017 роки

модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів

6. Адаптація Національної системи класифікацій професій (занять) до Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08)

розроблення та погодження нової редакції національного класифікатора ДК 003: ___ “Класифікатор професій”, який відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08)

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2018-2019 роки

розроблення, погодження та застосування на практиці нової редакції національного класифікатора ДК 003: __ “Класифікатор професій”, що відповідає вимогам Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08)

7. Створення електронного реєстру професій

створення електронного реєстру професій

Мінсоцполітики

2018-2019 роки

створення реєстру професій (занять), який доступний он-лайн

8. Розроблення/оновлення і затвердження професійних стандартів

розроблення/оновлення кваліфікаційних характеристик/професійних стандартів

Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації, галузеві (професійні) ради (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2016-2020 роки

розроблення/оновлення кваліфікаційних характеристик/професійних стандартів

розроблення/перегляд та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів

Мінсоцполітики
заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
галузеві (професійні) ради (за згодою)
галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
інші розробники професійних стандартів (за згодою)

2016-2020 роки

розроблення, погодження та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів за професійно-галузевою ознакою

створення реєстру/бази даних професійних стандартів

Мінсоцполітики
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2017 рік

створення і функціонування національного реєстру/бази даних професійних стандартів, доступних он-лайн

Розроблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм на основі результатів навчання) відповідно до Національної рамки кваліфікацій

9. Створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій, які офіційно включено в Національну рамку кваліфікацій (Реєстр Національної рамки кваліфікацій)

розроблення Порядку включення кваліфікацій до Реєстру Національної рамки кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)

-“-

розроблення і впровадження критеріїв і порядку включення кваліфікацій різних типів до Реєстру Національної рамки кваліфікацій

підготовка і здійснення апробації методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій різних типів за рівнями Національної рамки кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Національна академія наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2017 рік

затвердження методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій за рівнями Національної рамки кваліфікацій

10. Розроблення освітніх стандартів і програм на основі компетентнісного підходу/результатах навчання

розроблення/оновлення методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі компетентнісного підходу/результатах навчання

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2016-2017 роки

ухвалення методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному підході/результатах навчання

розроблення/оновлення методичних рекомендацій щодо створення освітніх стандартів і програм професійно-технічної освіти за компетентнісним підходом

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

-“-

ухвалення методичних рекомендацій щодо створення освітніх стандартів і програм професійно-технічної освіти за компетентнісним підходом

11. Розроблення/оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм вищої освіти

розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (5-8 рівень Національної рамки кваліфікацій), забезпечення надання підтримки вищим навчальним закладам під час розроблення програм різних рівнів вищої освіти, у тому числі навчання їх розробників

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади

2017-2019 роки

розроблення і затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (5-8 рівень Національної рамки кваліфікацій)

12. Розроблення/оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм професійно-технічної освіти

оновлення переліку спеціальностей професійно-технічної освіти

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2016-2017 роки

оновлення і затвердження переліку спеціальностей професійно-технічної освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста і кваліфікованого робітника

розроблення/оновлення стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 5 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)

2017-2020 роки

розроблення/оновлення і затвердження стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста (5 рівень Національної рамки кваліфікацій)

розроблення/перегляд стандартів і програм професійно-технічної освіти для кваліфікацій 3-4 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
галузеві об’єднання організацій (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)

2017-2020 роки

розроблення/перегляд і затвердження стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 3-4 рівня Національної рамки кваліфікацій

13. Розроблення/перегляд і затвердження стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти

оновлення стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

-“-

затвердження нових державних стандартів початкової і повної загальної середньої освіти (1-2 і 4 рівень Національної рамки кваліфікацій)

14. Розроблення і затвердження стандартів і програм для професійного навчання дорослого населення за робітничими професіями (на основі професійних стандартів)

розроблення положень про професійне навчання за модульними навчальними програмами

Мінсоцполітики
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

2017 рік

розроблення та затвердження нового положення про професійне навчання за модульними навчальними програмами

15. Розроблення стандартів для кваліфікацій за професіями, за якими підвищення кваліфікації і/або сертифікація визначені законодавством обов’язковими (регульовані професії)

розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3-7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, забезпечення надання підтримки професійним/фаховим асоціаціям з розроблення кваліфікацій (3-7 рівень Національної рамки кваліфікацій), у тому числі навчання розробників

МОН
Мінсоцполітики (стосовно 3-5 рівня Національної рамки кваліфікацій)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
інші громадські об’єднання відповідного спрямування, галузеві (професійні) ради
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2017-2020 роки

розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3-7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями

Формування системи підтвердження результатів професійного навчання (присвоєння професійних кваліфікацій)

16. Створення механізму/методичної бази для визнання результатів неформального професійного навчання

створення/оновлення методичного забезпечення щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів неформального професійного навчання

Мінсоцполітики
МОН
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
галузеві (професійні) ради (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації (за згодою)
інші громадські об’єднання відповідного спрямування (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2017 рік

ухвалення нових методичних рекомендацій щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів неформального професійного навчання

17. Розроблення і затвердження стандартів/критеріїв оцінювання з метою визнання результатів неформального професійного навчання

розроблення стандартів/критеріїв оцінювання з метою визнання результатів неформального професійного навчання за кваліфікаціями 2-5 рівня Національної рамки кваліфікацій

Мінсоцполітики
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
всеукраїнські професійні асоціації, галузеві (професійні) ради (за згодою)
кваліфікаційні центри (за згодою)

2016-2020 роки

розроблення і ухвалення стандартів/критеріїв оцінювання за професіями/кваліфікаціями

Удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій

18. Приведення у відповідність системи забезпечення якості вищої освіти з Європейськими рекомендаціями і стандартами із забезпечення якості вищої освіти (ESG)

розроблення та затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2017 рік

затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти, які відповідають Європейським рекомендаціям і стандартам із забезпечення якості вищої освіти (ESG) та передовому міжнародному досвіду

організація системи внутрішнього забезпечення якості вищих навчальних закладів відповідно до вимог ESG

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2017-2020 роки

акредитація освітніх програм вищої освіти за всіма спеціальностями всіх рівнів вищої освіти відповідно до європейських вимог

19. Приведення у відповідність системи забезпечення якості професійної освіти з Європейськими рекомендаціями (EQAVET)

розроблення/оновлення вимог до акредитації освітніх програм/професійно-технічних навчальних закладів

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2017 рік

встановлення вимог до акредитації освітніх програм/професійно-технічних навчальних закладів, які відповідають вимогам EQAVET та передовому міжнародному досвіду

організація системи внутрішнього забезпечення якості професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог EQAVET

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2017-2020 роки

акредитація програм професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах відповідно до європейських вимог

20. Приведення у відповідність освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти з вимогами професійних стандартів/професійних кваліфікацій (за їх наявності)

забезпечення проведення оцінки/акредитації (сертифікації) освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти на відповідність підготовки фахівців/робітників вимогам професійних стандартів/професійних кваліфікацій

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
галузеві (професійні) ради (за згодою)
професійні асоціації (за згодою)

-“-

проведення оцінювання (професійно-громадської акредитації) програм/навчальних закладів незалежними установами оцінювання і забезпечення якості вищої/професійно-технічної освіти

Удосконалення системи інформування про стан впровадження Національної рамки кваліфікацій

21. Створення ефективної системи інформування заінтересованих сторін про Національну рамку кваліфікацій/Національну систему кваліфікацій

забезпечення поширення інформації про різні шляхи отримання кваліфікації, включаючи можливості підтвердження результатів неформального професійного навчання

МОН
Мінсоцполітики
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)
навчальні заклади, галузеві (професійні) ради (за згодою)
заінтересовані громадські організації (за згодою)

2016-2020 роки

створення і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів (спеціальні брошури, соціальна реклама), поширення інформації на офіційних веб-сайтах МОН, Мінсоцполітики, державних і недержавних центрів зайнятості, центрів із зайнятості молоді, веб-сайтах навчальних закладів, інформаційних порталах, у засобах масової інформації, веб-сайтах інших заінтересованих організацій

забезпечення зміцнення потенціалу заінтересованих організацій щодо методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань Національної рамки кваліфікацій/Національної системи кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)
навчальні/науково-методичні центри
(за згодою)
заінтересовані громадські організації (за згодою)

2016-2020 роки

надання експертно-консультативної, методичної допомоги фахівцям з профорієнтації, навчальним закладам, відділам кадрів підприємств, іншим заінтересованим установам та організаціям з питань використання професійних стандартів і кваліфікацій, визнання результатів неформального професійного навчання

проведення інформаційної кампанії, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з метою підвищення обізнаності учнів, студентів, науковців, викладачів, батьків, роботодавців з питань впровадження Національної рамки кваліфікацій/Національної системи кваліфікацій

МОН
Мінсоцполітики
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
навчальні/науково-методичні центри (за згодою)
заінтересовані громадські організації (за згодою)

-“-

регулярне проведення інформаційних кампаній, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з питань Національної рамки кваліфікацій/Національної системи кваліфікацій для різних заінтересованих органів

проведення моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну рамку кваліфікацій/Національну систему кваліфікацій

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
заінтересовані громадські організації (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2017-2020 роки

проведення регулярного моніторингу ефективності інформування/підвищення обізнаності про Національну рамку кваліфікацій/Національну систему кваліфікацій

Забезпечення міжнародного визнання Національної рамки кваліфікацій та вітчизняних кваліфікацій

22. Приведення у відповідність Національної рамки кваліфікацій з критеріями Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя

проведення аналізу відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2018-2019 роки

підготовка аналітичного звіту щодо відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя

розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

2019-2020 роки

розроблення та реалізація плану заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя

підготовка і оприлюднення звіту про самосертифікацію із залученням міжнародних експертів

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2020 рік

підготовка та оприлюднення звіту про самосертифікацію Національної рамки кваліфікацій відповідно до критеріїв Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя

23. Приведення у відповідність Національної рамки кваліфікацій з критеріями Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

проведення аналізу відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук
(за згодою)

2018-2019 роки

підготовка аналітичного звіту щодо відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2019-2020 роки

розроблення та реалізація плану заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

підготовка і оприлюднення звіту про самосертифікацію із залученням міжнародних експертів

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2020 рік

підготовка і оприлюднення звіту про самосертифікацію Національної рамки кваліфікацій відповідно до критеріїв Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

24. Забезпечення офіційного використання інформації про Національну рамку кваліфікацій у додатках до документів про вищу та професійно-технічну освіту

оновлення інформації про національну систему освіти, вимог до додатків до документів про вищу та професійно-технічну освіту відповідно до Європейських рекомендацій

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2018-2020 роки

зазначення інформації про рівень кваліфікації за Національною рамкою кваліфікацій, національною системою освіти в додатках до документів про вищу та професійно-технічну освіту відповідно до форматів додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка та документів Europass

25. Забезпечення використання Національної рамки кваліфікацій як інструменту визнання іноземних кваліфікацій

підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо використання Національної рамки кваліфікацій під час визнання іноземних кваліфікацій в Україні

МОН
Мінсоцполітики
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

2018-2020 роки

використання Національної рамки кваліфікацій під час визнання іноземних кваліфікацій відповідно до двосторонніх договорів з іншими країнами щодо взаємного визнання кваліфікацій, нормативно-правових документів щодо визнання іноземних кваліфікацій в Україні та європейських рекомендацій
вгору