Документ 1075-VI, перша редакція — Прийняття від 05.03.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів"
щодо ставок податку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.420 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 3 Закону України "Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9,
ст. 68; 2009 р., N 18, ст. 246) такі зміни:
1. У частині першій:
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"8703 |автомобілі легкові (крім | | | |автомобілів з електродвигуном - | | | |код 8703 90 10 00) з об'ємом | | | |циліндрів двигуна: | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1801 куб. см до | | | |2200 куб. см | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |нові |10 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися до |12 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися понад |500 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 2201 куб. см до 3000 куб. см | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |нові |75 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися до |90 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися понад |750 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 3001 куб. см і більше | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |нові |120 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися до |135 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися понад |1000 грн | | |8 років |з 100 куб. см" | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"8703 |автомобілі легкові (крім | | | |автомобілів з електродвигуном - | | | |код 8703 90 10 00) з об'ємом | | | |циліндрів двигуна: | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1801 куб. см до | | | |2500 куб. см | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |нові |10 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися до |12 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися понад |500 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 2501 куб. см до 3500 куб. см | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |нові |25 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися до |30 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися понад |750 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 3501 куб. см і більше | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |нові |40 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися до |45 грн | | |8 років |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |що використовувалися понад |1000 грн | | |8 років |з 100 куб. см"; | ------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------ |"8703 |автомобілі легкові (крім | | | |автомобілів з електродвигуном - | | | |код 8703 90 10 00) з об'ємом | | | |циліндрів двигуна: | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |до 1000 куб. см |3 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |10 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |75 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 3001 куб. см і більше |120 грн | | | |з 100 куб. см" | ------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------ |"8703 |автомобілі легкові (крім | | | |автомобілів з електродвигуном - | | | |код 8703 90 10 00) з об'ємом | | | |циліндрів двигуна: | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |до 1000 куб. см |3 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 3501 куб. см і більше |40 грн | | | |з 100 куб. см". | ------------------------------------------------------------------
2. Доповнити частиною шостою такого змісту:
"Ставка податку з власників визначених цим Законом об'єктів
оподаткування, які відповідно до чинного законодавства оснащені
обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне
стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та
газового палива - застосовується з коефіцієнтом 0,5".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 2 розділу I цього Закону, який вводиться в дію з 1 липня
2009 року і діє до 1 січня 2016 року.
2. Пункт 3 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 37-38, ст. 189) доповнити реченнями такого змісту: "Податок з
власників наземних транспортних засобів сплачується платниками
цього податку за місцем реєстрації таких транспортних засобів.
Кошти від його надходження використовуються виключно для
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг відповідно до закону".
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1075-VIвгору