Документ 1074-2009-п, перша редакція — Прийняття від 14.10.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 жовтня 2009 р. N 1074
Київ
Про внесення зміни до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1524

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1524 ( 1524-2004-п ) "Про порядок
випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні
(пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3016; 2005 р., N 48,
ст. 2996; 2008 р., N 98, ст. 3228) викласти у такій редакції:
"платники податку на додану вартість при ввезенні
(пересиланні) відповідно до режиму переробки на митній території
України товарів з метою ремонту, в тому числі гарантійного, або їх
обробки - монтажу, збирання, монтування та налагодження, внаслідок
чого одержуються інші товари, можуть за своїм рішенням надавати
митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита,
акцизного збору та податку на додану вартість із строком
погашення, що дорівнює строку ремонту або обробки товарів, але не
більш як 90 днів, або строку, встановленого Кабінетом Міністрів
України у порядку, визначеному частиною третьою статті 232 Митного
кодексу України ( 92-15 ), за умови вивезення відремонтованих або
оброблених товарів за межі митної території України. Під ремонтом
слід розуміти операції з усунення недоліків товарів, приведення їх
у робочий стан, відновлення їх ресурсу або характеристик, що не
призводять до зміни кодів таких товарів згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );".
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21вгору