Документ 1073-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2006, підстава - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 вересня 1996 р. N 1073
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про затвердження Порядку справляння плати за
спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за
їх спеціальне використання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 449 ( 449-98-п ) від 06.04.98 )

Відповідно до статті 43 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 20 і 27
Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність з 01.04.98 на підставі Постанови
КМ N 449 ( 449-98-п ) від 06.04.98 ) 1. Затвердити Порядок
справляння плати за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів і тимчасові нормативи плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів (додаються).
Запровадити плату за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів з 1 січня 1997 року.
2. Міністерству рибного господарства разом з Міністерством
економіки, Міністерством фінансів і Міністерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки у другому
півріччі 1997 року розробити і подати Кабінетові Міністрів України
проект постійних нормативів плати за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів.
3. Міністерству рибного господарства разом з Міністерством
економіки, Міністерством фінансів та Міністерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки у другому
півріччі 1996 року затвердити інструкцію про порядок обчислення та
внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів.
4. Міністерствам і відомствам привести свої нормативні акти у
відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 1996 р. N 1073
( Порядок втратив чинність з 01.04.98 на підставі Постанови КМ
N 449 ( 449-98-п ) від 06.04.98 )
ПОРЯДОК
справляння плати за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів
1. Цей Порядок визначає єдині правила справляння плати за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, що
належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.
2. До спеціального використання належать усі види
користування водними живими ресурсами (за винятком любительського
і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що
здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з
природного середовища.
3. Спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів здійснюється підприємствами, установами, організаціями та
громадянами за наявності дозволів та за відповідну плату.
4. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів не справляється з: риборозплідних підприємств та організацій, які використовують
рибні та інші водні живі ресурси з метою штучного їх розведення
або здійснюють розвідку промислових концентрацій риб, наукових
установ, які виконують дослідні роботи, пов'язані з
природоохоронною діяльністю та поліпшенням екологічної ситуації
навколишнього природного середовища; спеціальних рибних господарств (ставкових, озерних, лиманних,
басейнових, сажових); рибницьких підприємств та організацій, що займаються
відтворенням рибних та інших водних живих ресурсів.
5. Розмір плати за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів,
нормативів плати, визначених Кабінетом Міністрів України, і квоти
вилову. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів - це сума авансового платежу за одержання підприємствами,
установами, організаціями та громадянами квот вилову в розмірі 10
відсотків вартості квоти, щоквартальна плата за фактичний вилов
рибних та інших водних живих ресурсів та повний розрахунок за всю
виділену квоту на рік. Розмір плати за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів, для яких не встановлені ліміти (квоти) на
їх спеціальне використання, обчислюється на основі нормативів
плати та фактичних обсягів вилову у звітному періоді. В такому
разі плата справляється щоквартально.
6. Справляння плати здійснюється після отримання в
установленому порядку підприємствами, установами, організаціями та
громадянами квот на спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів. Квоти визначаються Мінрибгоспом шляхом поділу ліміту на
частки між підприємствами, установами, організаціями та
громадянами.
7. У разі неповного використання квоти вилову рибних та інших
водних живих ресурсів внесена за них плата не повертається, крім
випадків, пов'язаних із стихійним лихом та іншими обставинами, що
виникли не з вини підприємств, установ, організацій та громадян.
8. За понадлімітне використання рибних та інших водних живих
ресурсів плата обчислюється відповідно до пункту 6 цього Порядку і
справляється у п'ятикратному розмірі.
9. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів у межах установлених лімітів (квот) відноситься на
витрати виробництва (діяльності), а за понадлімітне використання -
справляється з прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємств, установ, організацій та громадян.
10. Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів зараховується до Державного бюджету України. Порядок внесення цієї плати визначається інструкцією про
порядок обчислення і внесення платежів за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів.
11. Платники несуть відповідальність за повноту обчислення і
своєчасне внесення платежів за спеціальне використання рибних та
інших водних живих ресурсів до бюджету.
12. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги
використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють
органи рибоохорони Мінрибгоспу та органи Мінекобезпеки.
13. Контроль за обчисленням і внесенням плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюється
державними податковими інспекціями та органами Мінекобезпеки.

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 1996 р. N 1073
( Нормативи втратили чинність з 01.04.98 на підставі Постанови КМ
N 449 ( 449-98-п ) від 06.04.98 )
ТИМЧАСОВІ НОРМАТИВИ ПЛАТИ
за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид ресурсів | Тимчасові нормативи плати у | доларах США (сплачується у | національній валюті України за | офіційним курсом Національного | банку на день сплати) | (доларів за 1 тонну) —————————————————————————————————————————————————————————————————
Внутрішні водойми, включаючи прісноводні лимани

Амур білий 88
Берш 42
Білизна 96,8
Верховодка (уклія) 19,4
В'юн 33,6
Йорж 19,4
Карась 17,7
Клепець 24,9
Краснопірка 24,4
Лин 30,4
Лящ 40,7
Окунь 31,4
Підуст 46,6
Плоскирка 24,4
Рибець 48,9
Сазан 71,3
Синець 34
Сом 113,3
Судак 68,6
Товстолоб 90,3
Тарань (плітка) 19,4
Тюлька 16,9
Чехоня 57,2
Щука 62,4
В'язь 39,3
Раки 34,4
Чорне та Азовське моря, включаючи солоні озера та лимани
Атерина (піщанка) 16,6
Барабуля 29,4
Бичок 19,4
Гостроніс 76,6
Камбала калкан 66,9
Камбала глоса 42,8
Катран акула 183,8
Килька чорноморська 18,1
Лобан 136,7
Луфар 98,3
Мерланг (пікша) 42,2
Морський кіт 50,9
Морська лисиця 38,1
Осетер російський 384,5
Севрюга 384,5
Пеламіда 232,9
Піленгас 105
Пузанок 98,6
Сарган 50,8
Сингіль 98,3
Оселедець дунайський 115,3
Оселедець керченський 98,3
Скумбрія чорноморська 94
Ставрида чорноморська 68
Хамса азовська 47,7
Хамса чорноморська 39,8
Тюлька 16,9
Форель 63,8
Креветки 34,4
Мідії 55
Рибець 48,9
Тарань 19,4
Чехоня 57,2
Судак 68,6
Рапана 19,7
Водорості 2 __________________
Примітка. Тимчасові нормативи плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів не стосуються
зникаючих видів та видів, занесених до Червоної книги України.вгору