Документ 1073-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. № 1073
Київ

Про затвердження Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що додається.

2. Установити, що забезпечення функціонування та розвитку національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюється суб’єктами зазначеної системи за рахунок і в межах видатків, передбачених їм у державному бюджеті на відповідний рік.

3. Запровадити з 1 січня 2018 р. функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. № 1073

ПОЛОЖЕННЯ
про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

1. Це Положення регулює порядок впровадження та функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (далі - національна система), а також визначає її структуру та призначення.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя;

центр обробки даних - відмовостійка комплексна централізована система (програмно-технічний комплекс);

робоча станція - комплекс апаратних і програмних засобів;

фіксація біометричних даних (параметрів) особи - процес збору біометричних даних (параметрів) громадянина України, іноземця та особи без громадянства (далі - особа), внесення їх та зберігання у відомчих інформаційних системах суб’єктів національної системи;

біометрична ідентифікація - здійснення пошуку за принципом “один до багатьох” шляхом розпізнавання і зіставлення одного або двох біометричних даних (параметрів) особи з біометричними даними (параметрами) осіб у відомчих інформаційних системах суб’єктів національної системи;

біометрична верифікація - здійснення пошуку за принципом “один до одного” між біометричними даними (параметрами), отриманими від особи в даний момент, і біометричними даними (параметрами), наявними у відомчих інформаційних системах суб’єктів національної системи;

технологічна інформація - відомості (дані), що необхідні для функціонування технічних засобів та програмного забезпечення системи в електронному вигляді;

прикладний програмний інтерфейс - користувацька комп’ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значенні, визначеному у Законах України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про захист персональних даних”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг” та постанові Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2610).

3. Національна система біометричної верифікації та ідентифікації - це автоматизована система, створена в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, за допомогою якої забезпечується встановлення особи іноземця та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну, виїжджають з України, здійснення контролю за додержанням ними правил перебування на території України та виконання суб’єктами національної системи повноважень та завдань, визначених Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

4. Обробка персональних даних у національній системі, у тому числі їх зберігання, здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

5. Суб’єктами національної системи є ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, МВС, МЗС, закордонні дипломатичні установи, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Міноборони.

6. Функціонування національної системи забезпечує ДМС, яка є розпорядником.

7. Адміністратором національної системи є адміністратор Єдиного державного демографічного реєстру.

8. Програмно-технічні комплекси національної системи розміщуються у спеціально обладнаних службових приміщеннях з дотриманням вимог щодо захисту інформації.

9. Функціонування національної системи забезпечується центром обробки даних, а наповнення відомчих інформаційних систем - відповідними суб’єктами національної системи.

10. Центр обробки даних національної системи забезпечує:

1) обробку наборів даних з відомчих інформаційних систем суб’єктів національної системи через прикладні програмні інтерфейси електронної взаємодії;

2) управління біометричною верифікацією та ідентифікацією осіб;

3) верифікацію та ідентифікацію особи за біометричними даними (параметрами) особи шляхом використання баз даних біометричних шаблонів;

4) запобігання дуплікації біометричних даних (параметрів);

5) інформаційну взаємодію суб’єктів національної системи із зовнішніми інформаційними системами за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.

11. Біометричні дані (параметри) особи фіксуються суб’єктом національної системи відповідно до наданих повноважень з використанням робочих станцій та вносяться до відомчої інформаційної системи суб’єкта національної системи.

12. Суб’єкти національної системи відповідають за достовірність та своєчасність внесення інформації до відповідних відомчих інформаційних систем. Цілісність інформації, яка обробляється в національній системі, забезпечується шляхом застосування електронного цифрового підпису в порядку, визначеному Законами України “Про електронний цифровий підпис” і “Про електронні документи та електронний документообіг”.

13. Процедури інформаційної взаємодії між суб’єктами національної системи, використання технологій доступу до інформації національної системи, типів наборів даних, обсяг та структура даних, до яких надається доступ, визначаються відповідно до потреб суб’єкта національної системи та зазначаються у регламентах технічного доступу.

14. Суб’єкти національної системи вживають заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з національної системи, отриманої згідно з цим Положенням.

15. Для біометричної ідентифікації особи взаємодія суб’єктів національної системи здійснюється у формі запитів та відповідей у вигляді наборів даних, які можуть містити інформацію про:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дату народження;

стать;

місце народження;

паспортний документ та його електронний вигляд;

біометричні дані (параметри);

перетин державного кордону;

інші відомості.

16. Доступ до інформації національної системи надається уповноваженим посадовим і службовим особам суб’єктів національної системи з використанням засобів електронного цифрового підпису.

17. СБУ під час здійснення повноважень, визначених Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, вносить біометричні дані (параметри) особи до відомчої інформаційної системи розпорядника національної системи у порядку, визначеному законодавством.вгору