Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 05.03.20091073-VI
Документ 1073-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.03.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.418 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до таких законів України:
 
     1) в абзаці другому Закону України "Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах" ( 1845-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 476) цифри і слово "19 років" замінити цифрами і словом "18 років";
 
     2) у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):
 
     у частині п'ятій статті 11 слова "не нижче спеціаліста" замінити словами "не нижче бакалавра";
 
     у частині першій статті 19 слова "мають вищу або професійно-технічну освіту" замінити словами "мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту";
 
     абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
 
     "військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1073-VIвгору